Länk till Vklass

Aktuellt

Idrott för alla!

Möjlighet att prova på olika idrottsaktiviteter

Vår Skol-IF är elevernas egen förening. Här idrottar alla på sina egna villkor i anslutning till skoldagen.

VISA MER

Skol-IF arrangerar motionsverksamhet om bjuder in alla elever att delta under lustfyllda former. Aktiviteterna är individanpassade och målet är att alla medlemmarna ska få tillfälle att prova på olika aktiviteter och testa nya motionsformer.

Under vårterminen kommer Skol-IF att ordna ett dagsläger på FUB-gården Tallkrogen. Lägret hålls i en annorlunda miljö, en unik anläggning för utomhuspedagogik. Där det bjuds på arrangemang och upptåg av olika slag.