Länk till Vklass

Fakta

Välkommen till Sofiaskolan!

Sofiaskolan är en grundsärskolan med inriktning ämnesområden och ligger vid Bäckby centrum. Området har mycket fina grönområden och med en närliggade skog som vi besöker ofta. Vår skola har funnit sedan 1991 och finns sedan 2014 i specialanpassade lokaler. För närvarande har vi 38 elever mellan 6-16 år. Antalet elever varierar i klasserna men vanligast är det 5-6 elever i varje klass.

Vi arbetar med individualiserad specialpedagogik anpassad för elever med autism. Vi följer grundsärskolans kursplan. Vårt arbetssätt präglas av en strukturerad och tydligörande visuell pedagogik.

Skolmaten

Vi har en egen skolrestaurang där vi lagar maten från grunden. De elever som kan och har intresse har möjlighet att äta i matsalen där elever från Bäckbyskolan också äter. För de elever som behöver lite mer lugn och ro kan äta i klassens egna kök både mellanmål och lunch. Vi erbjuder specialkost om någon elev behöver det.

Personal

Vi som jobbar är utbildade speciallärare, specialpedagoger, förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare och elevassitenter. Personaltätheten är hög för att nå de individuellt satta målen.