Länk till mer information om IST Home

Nyhetsarkiv

Instagram och Facebook

Följ oss på Instagram och Facebook!

Nu kan du följa oss på Instagram och Facebook. På Instagram sofiaskolan_vasteras. På Facebook Sofiaskolan Västerås.

2020-10-08

Följ oss på Instagram och Facebook där berättar vi om läroplanens fem ämnesområden och visar hur vi jobbar med det i olika former.

Idrott för alla

Möjlighet att prova på olika idrottsaktiviteter

På Sofiaskolan har vi Skol-IF som är elevernas egen förening. Här idrottar alla på sina egna villkor i anslutning till skoldagen.

2020-05-28

Skol-IF arrangerar motionsverksamhet som bjuder in alla elever att delta under lustfyllda former. Aktiviteterna är individanpassade och målet är att alla medlemmarna ska få tillfälle att prova på olika aktiviteter och testa nya motionsformer.

Du kan läsa mer på Facebook Sofiaskolans Skol-IF eller på Sofiaskolans Skol IF idrottonline

Information om Sofiaskolans Skol IF idrottonline