Länk till Vklass

Nyhetsarkiv

Gymnasievalet- viktiga datum

Information om att söka gymnasiesärskola

Den 13 januari 2021 klockan 08:00 öppnar webbansökan till gymnasievalet. Sista dag för att skicka in ansökan är 11 februari.

2020-11-12

För att du ska få börja i gymnasiesärskolan måste det först göras en utredning, om du inte redan har gått i grundsärskolan. Utredningen består av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Om utredningen visar att du har en utvecklingsstörning, individuell funktionsnedsättning, har du och din vårdnadshavare möjlighet att få träffa kommunens samordnare för gymnasiesärskolan. Samordnaren ger er information om hur gymnasiesärskolan fungerar som skolform. Därefter kan din vårdnadshavare bestämma om ni ska söka en plats åt dig. Den 12 april från klockan 08:00 visas den preliminära antagningen i e-tjänsten Dexter och den 2 juli kan du se den slutliga antagningen.


Mer information om gymnasievalet på Västerås stads webbplats

Instagram och Facebook

Följ oss på Instagram och Facebook!

Nu kan du följa oss på Instagram och Facebook. På Instagram sofiaskolan_vasteras. På Facebook Sofiaskolan Västerås.

2020-10-08

Följ oss på Instagram och Facebook där berättar vi om läroplanens fem ämnesområden och visar hur vi jobbar med det i olika former.

Idrott för alla

Möjlighet att prova på olika idrottsaktiviteter

På Sofiaskolan har vi Skol-IF som är elevernas egen förening. Här idrottar alla på sina egna villkor i anslutning till skoldagen.

2020-05-28

Skol-IF arrangerar motionsverksamhet som bjuder in alla elever att delta under lustfyllda former. Aktiviteterna är individanpassade och målet är att alla medlemmarna ska få tillfälle att prova på olika aktiviteter och testa nya motionsformer.

Du kan läsa mer på Facebook Sofiaskolans Skol-IF eller på Sofiaskolans Skol IF idrottonline

Information om Sofiaskolans Skol IF idrottonline