Länk till Vklass

Gör din ansökan

Bild på förstoringsglas och vägskylt

Så här gör du

Innan ditt barn kan börja i grundsärskolan gör vi en utredning.

Utredningen består av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Om utredningen visar att ditt barn har en intellektuell funktionsnedsättning får du träffa kommunens samordnare för särskolan.

Samordnaren informerar dig om hur grundsärskolan fungerar. Därefter bestämmer du om du vill söka plats för ditt barn.

Mer information om hur du söker plats och ansökningsblanketter på Västerås stads webbplats