Länk till Vklass

Kontakta oss

Vet du inte vem du ska kontakta?

Förskoleklassen: 021-39 77 17

Fritidshemmet: 021-39 77 17 och 021-39 77 18

Expeditionen: Lena Haglund 021 - 39 01 54, öppettider: måndag-torsdag kl. 08.30-15.00 och fredag kl. 08.30-14.00

Skolrestaurangen: 021-39 01 53

Postadress: S:ta Gertruds skola, Västerås stad, 721 87 Västerås


Du som har barn på vår skola når all personal i Vklass.

Specifika kontakter

Skolsköterska

021- 39 77 19

Specialpedagog

021-39 06 12

Kurator

021-39 29 51

Vaktmästare

021-39 77 15