Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Vår lärmiljö på
S:ta Gertruds skola

På S:ta Gertruds skola lägger vi stor vikt vid den fysiska, pedagogiska och sociala lärmiljön, både inomhus och utomhus.

Varje klassrum har i stor sett samma utformning. Vi har också möbler som ska främja en god ljudmiljö.

Tydlig pedagogik

Vi konkretiserar lärmiljön och strävar efter att ha en tydliggörande pedagogik, och anpassar undervisningen efter elevernas olika behov.

Bildstöd

För att tydliggöra för eleverna vad som ska hända använder vi bland annat bildstöd på samma sätt i alla våra verksamheter: förskoleklass-skola-fritids-matsal.

Skolgårdspedagoger

Vår skolgårdsverksamhet är genomtänkt och planeras av våra skolgårdspedagoger i samverkan med eleverna.

Bild på enté
Bild på enté
Bild på enté

Fokus på lärmiljöer

På våra kommunala grundskolor är lärmiljön viktig. Alla skolor arbetar med inkluderande lärmiljöer, digitala verktyg och skolan som mötesplats.

Inkluderande lärmiljöer

Den fysiska, pedagogiska och sociala lärmiljön är viktig. Vi arbetar med att förbättra lärmiljön för att alla elever ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Det handlar om att vi anpassar undervisningen utifrån varje elevs behov. Våra elever är delaktiga och har möjlighet att påverka lärmiljön i skolan.

Digitala verktyg

I Västerås kommunala skolor ingår modern teknik som en naturlig del av undervisningen. Tekniken skapar förutsättningar för både ökad kvalitet och högre måluppfyllelse. Digitala verktyg i skolan säkerställer att alla elever får nödvändig digital kompetens inför fortsatta studier och arbete. Våra elever får tillgång till en dator eller lärplatta under sin studietid.

Skolan – en mötesplats

Skolan är en viktig mötesplats. Där finns det många möjligheter att träffas och lära av andra. När det blir naturligt att träffas och umgås med varandra bidrar det till en trygg och inspirerande skoldag. Skolgården och våra andra gemensamma utrymmen är några exempel på bra mötesplatser på vår skola.