Länk till Vklass

Fakta

Välkommen till Storängssskolan!

Storängsskolan är en tvåparallellig skola med ungefär 210 elever fördelade på förskoleklass till årskurs 6. Många av barnen går på fritidshem före och efter skolan. Fritidshemmen är integrerade i skolan och förskoleklass, årskurs 1, 2 och 3 samt fritidshem har ett nära samarbete med varandra under elevernas hela skoldag. Tillsammans på hela skolan har vi en helhetssyn på eleverna och ger dem blandade aktiviteter som stimulerar och utvecklar deras förmågor. Skolan ligger på Viksäng i de östra delarna av Västerås med promenadavstånd till grönområden och Mälaren.


På Storängsskolan är vi ungefär 35 vuxna som arbetar kring våra elever för att erbjuda eleverna bästa möjliga undervisning och skapa trygghet under sin dag hos oss.


Den 24 maj 2019 var det byggstart för Mälarparksskolan. Skolan kommer att byggas på Öster Mälarstrand. Om två år kommer vår verksamhet att flyttas dit och nuvarande skolan rivs.


Bild på enté