Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Tortunaskolan!

Tortunaskolan är tillsammans med Orrestaskolan och Orrestaförskola en enhet. Vår skola är liten och ligger cirka 1,5 mil utanför Västerås. Tortunaskolan består av en gammal skolbyggnad från 1933 och två paviljonger. Tillsammans är vi cirka 130 elever och 16 personal. Vi är en F-6 skola uppdelade på sju klasser. 

Vi har en fantastisk natur omkring oss där vi under den varma delen av året har kor som närmsta grannar. Vår skolgård är unik, både till utseende och storlek. Bortom asfaltsplanen, med plats för både basket och bandy, går genvägen genom kohagen till skogen. Där finns ett fint motionsspår och underbara ställen att utforska, leka och lära sig på.

Köket

I vårt kök så strävar vi efter att laga maten från grunden och erbjuda en varierad meny. Till lunch serveras det två rätter varav ett vegetariskt alternativ. Det finns alltid hårt bröd, smör och mjölk. Till soppa serveras det mjukt bröd. Vi har matråd där kockarna och eleverna tillsammans diskuterar olika förslag till förändring och miljön i matsalen.

Vi serverar frukost och mellanmål till de barn som är på fritids.

Fritids

Vi har en fritidsavdelning på Tortunaskolan med cirka 70 barn i åldrarna 6-10 år.

Fritidshemmets verksamhet bygger på att barns sociala utveckling sker i grupp. Barnets självkänsla och identitet utvecklas i samspel med andra barn och vuxna. Vårt fritidshem ger barnen olika erfarenheter av att vistas i en grupp.

På Tortuna fritidshem:

  • ger vi barnen trygghet, samvaro med kamrater och vuxna, social träning i grupp och en meningsfull fritid
  • vill vi väcka barnens nyfikenhet på nya aktiviteter tillsammans med kamrater och vuxna
  • erbjuder vi olika aktiviteter
  • har vi daglig uteverksamhet
  • har vi tydliga regler för att skapa lugn och ro i barngruppen
  • samarbetar vi med skola och föräldrar för att ”se barnet hela dagen”.

Hälsovård/Elevhälsa

Elevhälsoteamet består av rektor, skolsköterska och speciallärare. Teamet har ett nära samarbete med alla pedagoger. Elevhälsoteamet värnar även ett nära samarbete med vårdnadshavare.

Skolans litenhet och elevhälsoteamets fysiska placering ger förutsättningar till god överblick och korta beslutsvägar. Det förebyggande hälsoarbetet ligger i fokus och ger oss möjlighet till snabba och flexibla insatser på grupp och individnivå.

Skolbibliotek

Tortunaskolans bibliotek uppdateras kontinuerligt med nya böcker såväl skönlitteratur som faktaböcker. Här finns det möjlighet att hitta böcker som passar just dig.