Länk till mer information om IST Home

Sök jobb hos oss

Jobba med det viktigaste

Vårt mål är att bli en ledande skolstad där alla elever har tillgång till bästa möjliga lärande! För att lyckas med det behöver vi de bästa medarbetarna. Tillsammans hjälper vi våra elever att utvecklas till kunniga, kreativa, kompetenta och ansvarstagande individer i Västerås och världen. Vi hoppas att du vill vara med på resan och vara en viktig del av det livslånga lärandet.

Se lediga tjänster och ansök via Västerås stads webbplats

Förmåner för dig som arbetar hos oss

Om du jobbar hos oss får du friskvårdsbidrag. Det kan bland annat använda till träning, friskvård och massage. Jobbar du i fritidshem eller förskoleklass får du även arbetskläder som används för utomhusaktiviter. Om du är nyutexaminerad lärare får du en mentor som stöttar och vägleder dig i din nya roll. Utöver de förmåner som är unika för dig som jobbar i skolan kan vi även erbjuda andra saker, såsom exempelvis föräldrapenningstillägg, tjänstepension och försäkringar.

Övriga förmåner för medarbetare i Västerås stad 

Utvecklas med oss

Hos oss får du växa i din yrkesroll. Vi arbetar aktivt för att utveckla olika former för kollegialt lärande där alla lär av varandra. Du får kompetensutveckling i form av utbildningar, nätverk, karriärvägar som förstelärare eller lektor samt traineeprogram för blivande skolledare, bara för att nämna några alternativ. Det betyder att du har goda möjligheter till nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare.

Hur är det att jobba på Vallbyskolan?

Hos oss kommer du att arbeta tillsammans med kompetent personal, både på skolan och i fritidshemmen.

Vår vision Vallbyskolan - här lyckas vi tillsammans genomsyrar arbetet på skolan. Skolan är liten, det gör att vi känner varndra och vill hjälpas åt. Vi hjälps åt när det är svårt och tänker tillsammans. Ett exempel på att det är viktigt för oss att alla har en bra arbetsdag är genom våra morgonmöten som vi har varje dag. Där går vi igenom praktiska saker som behöver lösas, exempelvis får alla ut sinrast idag eller behöver vi hjälpas åt att lösa det? För oss är det viktigt att alla har en bra arbetsmiljö.

På skolan har vi tvårlärarsystem i alla klasser. Det innebär att man delar på ansvaret för en klass på två lärare, planering, genomförande och bedömning samt kontakter med EHT och vårdnadshavare. Skolans lärare beskriver att det är kul att arbeta i tvålärarskapet, man har alltid någon att bolla ideér och tankar med.

Skolan har utvecklats under de senaste åren och skolledning och personal vill att skolan ska fortsätta att utvecklas. Som ett led i vår utveckling har vi kollegialt lärande som drivs av skolans förstelärare. Där har vi bland annat lärt oss om klassrumsledarskap och nu tar vi oss an LGR 22.

Vallbyskolans elevhäloteam växer. Från hösten 2022 har vi skolsköterska, kurator och socialpedagog på heltid på skolan. Vi har även två specialpedagoger på heltid och en förstelärare med inrikting språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Alla dessa preffesioner finns till för att stödja lärare att fortsätta utveckla förutsättningar och undervisning för skolans elever.

Som en del av skolans elevhälsoteam finns också en främjande- och förebyggandegrupp. Skolan har två förstelärare som tillsammans med bitrände rektor leder detta arbete. Vi vill fortätta öka elevernas upplevelse av trygghet och studiero så utgångspunkten för arbetet är skolans plan mot kränkande behandling. Vi ser vad vi behöver utveckla när vi frågar eleverna i våra enkäter vad de tycker om olika saker. Därefter gör vi de förändringar som vi hoppas ska leda till förbättringar för skolans elever.

Skolans trygghetsteam ingår i främjande- och förebyggande gruppen. Trygghetsteamet träffas varje vecka och följer upp de kränknigar som finns på skolan.