Länk till mer information om IST Home

Fakta

På Vallbyskolan möter du nästan hela världen

Vallbyskolan är en liten, trevlig skola som ligger i ett bilfritt område vid Vallby centrum i Västerås. Vi har nära till Vallby friluftsmuseum och det finns en fin utemiljö runt skolan. På skolan finns förskoleklass och årskurs 1-6 samt fritids.

Skolan har 170 härliga elever från nästan hela världen och 35 engagerade medarbetare. Skolan har ljusa, luftiga lokaler där alla klasser har egna ingångar och klassrum med tillhörande grupprum. 

Vår vision "Vallbyskolan - här lyckas vi tillsammans" känns i huset. Vi samarbetar på skolan för att vi alltid ska få de mesta ut av varje skoldag.

Tvålärarskap

Vallbyskolans ledord - kunskapsutveckling, trygghet studiero och närvaro genomsyrar hela skolans verksamhet. Skolan har under de senaste åren ökat elevernas kunskapsutveckling. Något vi är stolta över och arbetar hårt för att fortsätta med. Vi har hög lärartäthet på skolan och vi har tvålärarskap i alla klasser på hela skolan.

Vår rastverksamhet

Vi vill att eleverna ska leka och ha kul på rasten. Vi vet att planerade och roliga aktiviteter på rasten minskar konflikter och kränkningar därför lägger vi mycket arbete på att göra rasten kul. Skolans rastgrupp ansvarar för att planera aktiviteter. Det finns flera aktiviteter varje rast, det kan exempelvis vara hinderbana, tre i rad eller dans. Aktiviteterna varieras över året. Vi tror att elever är förebilder för varandra. Därför har årskurs 6 en aktiv roll att planera och hålla i rastaktiviteter för skolans yngre elever.

För att få roliga och trygga raster är det mycket personal, så kallade rastvärdar, ute tillsammans med eleverna. Våra rastvärdar har ansvar för olika områden på skolgården och olika aktiviteter. Vi har även rastvärdar som är aktivt uppsökande för att försöka säkerställa att elever känner att vi vuxna ser dem och bryr oss.

Fritidshemmen

Vallbyskolans fritidshem har två avdelningar, Solen för förskoleklasselever och årskurs 1 samt Stjärnan för årskurs 2 och 3. Här strävar vi mot att utveckla språk och socialt samspel. Det gör vi genom kreativt skapande, lek och rörelse. Vi lär och utvecklas genom att få prova, undersöka och upptäcka.

Bild på enté