Länk till Vklass

Fakta

På Vallbyskolan möter du nästan hela världen

Vallbyskolan är en liten, trevlig skola som ligger i ett bilfritt område vid Vallby centrum i Västerås. Vi har nära till Vallby friluftsmuseum och det finns en fin utemiljö runt skolan. På skolan finns förskoleklass och årskurs 1-6 samt fritids.


Skolan har 170 härliga elever från nästan hela världen och 35 engagerade medarbetare. Skolan har ljusa, luftiga lokaler där alla klasser har egna ingångar och klassrum med tillhörande grupprum. 

Vi strävar efter att alltid leva upp till Västerås stads värdegrund Bästa möjliga möte med elever, vårdnadshavare och kollegor.


 

Fritidshemmen

Vallbyskolans fritidshem har två avdelningar, Solen för förskoleklasselever och årskurs 1 samt Draken för årskurs 2 och 3. Här strävar vi mot att utveckla språk och socialt samspel. Det gör vi genom kreativt skapande, lek och rörelse. Vi lär och utvecklas genom att få prova, undersöka och upptäcka.


Vår rastverksamhet

Vi vill att eleverna ska leka och ha kul på rasten. Vi vet att planerade och roliga aktiviteter på rasten minskar konflikter och kränkningar därför lägger vi mycket arbete på att göra rasten kul. Skolans fritidspedagoger ansvarar för att planera aktiviteter. Det finns flera aktiviteter varje rast, det kan exempelvis vara hinderbana, tre i rad eller dans. Aktiviteterna varieras över året. Vi tror att elever är förebilder för varandra. Därför har årskurs 6 en aktiv roll att planera och hålla i rastaktiviteter för skolans ygre elever.

 

För att få roliga och trygga raster är det mycket personal, så kallade rastvärdar, ute tillsammans med eleverna. Våra rastvärdar har ansvar för olika områden på skolgården och olika aktiviteter. Vi har även rastvärdar som är aktivt uppsökande för att försöka säkerställa att elever känner att vi vuxna ser dem och bryr oss.

Bild på enté