Länk till Vklass

Fakta

På Vallbyskolan möter du nästan hela världen

Vallbyskolan är en liten, trevlig skola som ligger i ett bilfritt område vid Vallby centrum i Västerås. Vi har nära till Vallby friluftsmuseum och det finns en fin utemiljö runt skolan. På skolan finns förskoleklass och årskurs 1-6, en förberedelseklass samt fritids.

 

Skolan har 185 härliga elever från nästan hela världen och 40 engagerade medarbetare. Skolan har ljusa, luftiga lokaler där alla klasser har egna ingångar och klassrum med tillhörande grupprum. 

Vi strävar efter att alltid leva upp till Västerås stads värdegrund Bästa möjliga möte med elever, vårdnadshavare och kollegor.

 

Vi arbetar medvetet med att öka måluppfyllelsen genom att ta del av ny forskning. Detta läsår kommer vi att fördjupa oss inom språkutvecklande arbetssätt, praktiskt och teoretiskt. Vi strävar också för att bygga vidare på det som är bra och fungerar väl i vår verksamhet.

 

Fritidshemmen

Vallbyskolans fritidshem har två avdelningar, Solen för förskoleklasselever och årskurs 1 samt Draken för årskurs 2 och 3. Här strävar vi mot att utveckla språk och socialt samspel. Det gör vi genom kreativt skapande, lek och rörelse. Vi lär och utvecklas genom att få prova, undersöka och upptäcka.

 

Vi på fritidshemmen har också ansvar för rastverksamheten. För oss är det viktigt att våra elever känner delaktighet och trygghet och att det är roligt på rasten. Vi vill att våra elever ska få, Bästa möjliga möte!

 

Vår rastverksamhet

I dialog med våra elever planeras våra rastaktiviteter. Årskurs 6 har på vår skola en aktiv roll att planera rastaktiviteter och hålla i dem, med stöd av en vuxen. Vi introducerar nya samspelslekar och har även fasta aktiviteter

Här kan vi hoppa långhopprep tillsammans, spela ute tennis, bollen i burken, dansa, spela fotboll, basket och också bara få chilla.

 

Våra rastvärdar har ansvar för olika områden på skolgården och olika aktiviteter. Vi har även rastvärdar som är aktivt uppsökande för att försöka säkerställa att elever känner att vi vuxna ser dem och bryr oss.

Bild på enté