Länk till Vklass

Contact us

Don´t you know who to contact?


Acting Principal: Charlotte Bergsjö, 021- 39 78 32

Postal address
: Mälarparksskolan, Västerås stad, 721 87 Västerås