Länk till Vklass

Kontakta oss

Vet du inte vem du ska kontakta?

Fritids, Pluto årskurs 2-5: 021-39 01 52
Fritids Stjärnan, årskurs F-1: 021-39 01 55
FSK 021 - 39 89 84

Öppettider: måndag-fredag klockan 06.00-18.00

Postadress: Vetterstorpsskolan, Västerås stad, 721 87 Västerås


Du som har barn på vår skola når all personal via Vklass.

Specifika kontakter

Rektor

Ann Hammarström

021- 39 01 59

ann.hammarstrom@vasteras.se

Biträdande rektor

Siv Eriksson

021-39 30 82

Siv2.eriksson@vasteras.se

Skolkurator

021-39 02 16

Skolsköterska

021-39 01 62