Länk till Vklass

Kontakta oss

Vet du inte vem du ska kontakta?

Fritids, Pluto årskurs 1-4: 021-39 01 52
Förskoleklass, Diamanten: 021-39 89 84
Förskoleklass, Månstenen: 021-39 01 55

Öppettider: måndag-fredag klockan 06.15-18.00

Postadress: Vetterstorpsskolan, Västerås stad, 721 87 Västerås

 

Du som har barn på vår skola når all personal i Vklass.

Specifika kontakter

Rektor

Ann Hammarström

021-39 01 59

ann.hammarstrom@vasteras.se