Länk till mer information om IST Home

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola på Viksängsskolan

På Viksängsskolan finns anpassad grunskola för elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Vi har anpassad grundskola med:

  • inriktning mot ämnen årskurs 7-9
  • inriktning mot ämnesområden årskurs 7-9

Den anpassade grundskolan är lokalintegrerad, med grundskolan, i ljusa och ändamålsenliga lokaler och utemiljö.

Utöver skoltid så har eleverna rätt till klubbverksamhet enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Det betyder att elever över 12 år har möljlighet att gå på fritidsklubben som finns på Viksängsskolan.

Varje klass har en grundbemanning med lärare och assistent.

 

Om anpassad grundskola

Anpassad grundskola är till för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Den består av två inriktningar, ämnen och ämnesområden. Skoltiden är nio år. Anpassad grundskola är en egen skolform och har en egen läroplan och kursplaner. Varje elev får en individuell studieplan.

Det finns även en gymnasial fortsättning efter årskurs 9 i den anpassad grundskolan, som heter anpassad gymnasieskola.

Ämnen och ämnesområden

I den anpassade grundskolan läser eleverna ämnen eller ämnesområden. Det är också möjligt att

  • läsa en kombination av ämnen och ämnesområden
  • bli bedömd utifrån grundskolans läroplan om förutsättning finns.

Anpassade grundskolan är till för ditt barn - Skolverket

 

Söka plats i anpassad grundskola

Innan ditt barn kan börja i anpassad grundskola behöver ditt barns nuvarande skola starta en utredning. Utredningen som du behöver samtycka till, består av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Om utredningen visar att ditt barn har en intellektuell funktionsnedsättning har du möjlighet att ansöka om plats i den anpassade grundskolan. När du skickat in ansökan bjuder samordnaren för den anpassade grundskolan in dig in till ett informationsmöte.

Mer information om att söka plats till anpassad grundskola

 

Skolskjuts

Skolskjuts är en transport mellan hem och skola. Ditt barn kan ha rätt till skolskjuts. Mer information om skolskjuts och ansökan finns på vasteras.se.

Skolskjuts, busskort - Västerås stad