Länk till Vklass

Grundsärskola på Viksängsskolan

Om grundsärskolan

Grundsärskola är till för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning. Den består av två delar, grundsärskola med inriktning mot ämnen och träningsskola med inriktning mot ämnesområden. Skoltiden är nio år.

I grundsärskolan går barnet i en mindre grupp med lärare och andra personer som kan ge stöd.

nformation om grundsärskola på Västerås stads webbplats

Grundsärskolan på Viksängsskolan

Vår grundsärskola är lokalintegrerad, med grundskolan, i ljusa och ändamålsenliga lokaler och utemiljö. 

Utöver skoltid så har eleverna rätt till klubbverksamhet enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Det betyder att elever över 12 år har möljlighet att gå på fritidsklubben som finns på Viksängsskolan.

Varje klass har en grundbemanning med lärare och assistent.