Länk till Vklass

Carlforsska Introduktionsprogram
- vi är många som arbetar för att du ska nå dina mål

Carlforsska IM erbjuder en bredd av introduktionsprogram (IM). Hos oss står du som elev alltid i centrum. Här får du det stöd du behöver för att nå dina mål och studierna planeras tillsammans med dig.

Silhuetter av människor

Gymnasiemässan i Västerås 2021

Torsdag 11 november klockan 09:00 till 20:00 i Västerås Arena

Carlforsska Introduktionsprogram kommer vara med på årets gymnasiemässa!

2021-10-18

Vi kommer finnas i Carlforsskas monter på gymnasiemässan i Västerås, besök oss gärna så svarar vi på dina frågor om våra introduktionsprogram. Vi är där från kl 09:00 till 20:00. Gymnasiemässan hålls torsdag 11 november i Västerås Arena på Rocklunda, Vasagatan 73. Varmt välkomna!

Ny skolorganisation växer fram

Dina synpunkter blir viktiga

Carlforsska gymnasiet, Carlforsska Introduktionsprogram och CEH (Carlforsska Ekonomi- och handelsskola) slås ihop till en skola. Organisationsförändringen börjar gälla höstterminen 2022. När vi utformar den nya skolan blir våra elevers synpunkter, tankar och förslag mycket viktiga.

2021-04-30

Nya Carlforsska gymnasiet kommer att växa fram. Skolan ska fortsätta vara nära och personlig när den blir större. Våra elevers synpunkter och tankar är mycket viktiga i vårt fortsatta arbete framåt, till exempel vad eleverna önskar av den nya skolan, vad som är viktigt för dem och vilka elevaktiviteter och elevföreningar som önskas.


Nya lokaler ska byggas i området runt Carlforsska och det kommer även vara en del ombyggnationer inne i Carlforsska. Wegaslokalerna är kvar, men vi tittar på ersättningslokaler för Fenix. Mer konkret vad den nya skolan innebär vet vi i dagsläget inte men det är en process där både elever och medarbetare ska vara delaktiga.


Beslutet togs av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 29 april. Bakgrunden till beslutet är en utredning som visar att en större skola kan ge ökad samverkan mellan program, det blir en inkluderande skola med flera olika program och den är inte lika ekonomiskt sårbar om elevantalet minskar på något program. År 2025 kommer också Lidmanska gymnasiet som är en gymnasiesärskola att tillhöra Carlforsska.

Elever tillsammans

Välkommen in

Introduktionsprogram, vad är det?

Ladda ner vår brocshyr och titta gärna på våra filmer!

2021-08-27

Läs och ladda gärna ner vår broschyr Pdf, 2.4 MB. som kort beskriver våra program.


Titta på våra filmer så får du besöka Språkintroduktion, Individuellt alternativ, Individuellt alternativ Fenix och Individuellt alternativ Wegas. Du får en överblick av vad vi erbjuder och hur skolmiljön ser ut. Filmerna hittar du uppe i menyn i rubriken Studera här/Våra program.


Välkommen in!

"Jag lär mig också otroligt mycket av eleverna"

Anna Gladh, praktiksamordnare

2020-12-22

Det bästa med mitt jobb är att jag får ta del av ungdomarnas liv, vara ett stöd och få möjlighet att påverka deras framtid.

Jag lär mig också otroligt mycket av eleverna!

  • Du är här:
  • Carlforsska Introduktionsprogram