Länk till Vklass
Tjej står i biblioteket med böcker i handen. Bakom henne pratar två andra elever med varandra.

Tre skolor blir till en

Gäller från hösten 2022

Våra tre skolor Carlforsska, Carlforsskas ekonomi- och handelsskola (CEH) och Carlforsska Introduktionsprogram blir Carlforsska gymnasiet 2022. Här kan du läsa om vad det innebär.

På Carlforsska möts elever från många olika program. Tre skolor blir till en under hösten 2022 och nya fräscha lokaler byggs på området. Gemensamt är ett brett internationaliseringsarbete med fokus på demokrati.

Nära och personlig

När skolan växer och blir större är vi måna om att behålla känslan av en nära och personlig skola. Arbetslagen sitter nära där eleverna befinner sig så att det är enkelt att få kontakt. Hos oss får du engagerad och kompetent personal som alla arbetar för att du ska nå dina måloch hitta rätt utmaning för dig. Vid behov av stöd finns ett starkt elevhälosteam med specialkompetenser.

Ett stort utbud

Carlforsska har en stor bredd av program. Här blandas nationella program, introduktionsprogram och gymnasiesärskoleprogram. Det skapar en härlig dynamik. Det finns specialprogram så som det internationella IB-programmet som är helt på engelska och ekonomiska spetsutbildningen med fokus på internationell företagande.

 

Samhällsvetenskapsprogrammet riktar in sig på beteende och samspel mellan människor.


Det finns även ett stort utbud av kurser inom individuellt val att välja på. Utöver det har vi elevföreningar som är öppna för alla på skolan. Du kan till exempel gå med i aktieklubben, amnestyföreningen eller Skol-IF.

En levande skola med stark gemenskap

Vi vill att du även ska har roligt under din studietid. Hos oss finns det möjlighet att delta i klassturneringar, programaktiviteter och elevföreningar. Du bjuds in till konserter, föreställningar och utställningar av elever från estetiska programmet. Här är alltid någonting på gång!

Läs mer om programmen

På skolornas webbar kan du läsa mer om programmen


Carlforsskas webb

 • Estetiska programmet
  - inriktningar bild, dans, media, musik och teater
 • IB-programmet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
  - inriktning beteendevetenskap
 • Vård- och omsorgsprogrammet
 • Gymnasiesärskolan: Estetiska verksamheter, samt Hälsa, vård och omsorg.


CEHs webb

 • Ekonomiprogrammet - inriktningar ekonomi, juridik
 • Ekonomisk spetsutbildning mot internationellt företagande
 • Försäljnings- och serviceprogrammet
 • Gymnasiesärskolan: Administration, handel och varuhantering


Carlforsska Introduktionsprogram webb

 • Individuellt alternativ i tre varianter
  (Sångargatan, Fenix, Wegas)
 • Språkintroduktion


Info om ansökan

När du gör ansökan söker du till Carlforsska gymnasiet för alla nationella program och gymnasiesärskolans program i
e-tjänsten Dexter (även CEHs program).


Introduktionsprogram söker du via Arenan