Länk till Vklass

Om Carlforsska Introduktionsprogram

Det här är vi

På Carlforsska IM kan du läsa programmen Individuellt alternativ och Språkintroduktion. Vi erbjuder även utbildning på Fenix för dig som har behov av individuellt och utökat stöd samt utbildning på Wegas för dig med diagnos inom autismspektrum. Här möts elever från olika program vilket gör att du lär känna nya människor och kan utvecklas som person. Gymnasietiden handlar inte bara om studier utan också om att ha roligt - det får du hos oss.

Vi är många som arbetar för att du ska nå dina mål

På Carlforsska IM arbetar lärare, speciallärare, specialpedagog, kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, fritidsledare och rektor.

 

Hösten 2022 blir vi Carlforsska gymnasiet

Carlforsska Introduktionsprogram kommer från och med hösten 2022 bli en del av Carlforsska gymnasiet. Det innebär att du får ett större utbud av elevföreningar, traditioner och aktiviteter, samtidigt som skolan är nära och personlig. Skolorna samarbetar sedan tidigare tätt tillsammans. Engagerade medarbetare arbetar för att du ska nå dina mål och hitta dina rätta utmaningar. Lokalerna som ligger utanför stora Carlforsska och som gäller för Fenix och Wegas behålls på sitt nuvarande ställe.

Hos oss får du:

  • Engagerad och kompetent personal som alla jobbar för att du ska nå dina mål
  • Individuella studier som är anpassade efter dig som förbereder dig för fortsatta studier eller arbetslivet
  • Utveckla din självständighet och personlighet
  • Studiebesök och kontakter med samhälls- och arbetsliv
  • Praktik om du vill

Trygghet, trivsel och studiero

Det är viktigt att du som elev trivs, känner dig trygg och har studiero i skolan. Du har en eller två mentorer som du kan prata med förutom dina lärare och elevhälsan.

Pedagogisk idé

Varje elev ges möjlighet till maximal utveckling utifrån sin individuella förmåga. Varje elev kartläggs vid mottagande och en individuell studieplan med elevens egna mål upprättas. Genom ett medvetet och respektfullt bemötande arbetar läraren för att bygga upp ett förtroende med varje elev. Grunden i undervisningen är att ta utgångspunkt i elevens styrkor.

Det här betyder namnet

Skolan startade som ett handelsgymnasium i Västerås 1953. Knut Carlfors, som givit namn till Carlforsska, var rektor under åren 1953-1958. 1971 tillfördes en del kurser till Carlforsska från dåvarande Kristiansborgsskolan, bland annat handelsutbildningar, hushållsutbildningar, frisörutbildning med mera. Från början hette vi Carlforsska skolan men 1992 bytte vi namn till Carlforsska gymnasiet.