Länk till Vklass

Våra lokaler och lärmiljöer

Vi har lokaler på olika ställen

På Carlforsska Introduktionsprogram finns flera lokaler med olika typer av lärmiljöer.

Wegas Rosenhill

Wegas ligger i lokaler på Eriksborgsgatan 11 (Rosenhill). Det finns flera mindre klassrum och ett stort samlingsrum.

-t
Test

Wegas, Vasagatan 65

Wegas Vasagatan ligger på plan 2, Vasagatan 65. Det finns flera mindre klassrum, ett stort rum med arbetsplatser och ett stort samlingsrum.

Samlingsrum Wegas Vasagatan

Samlingsrum

test

Fenix

Fenix ligger i Bäckby Företagspark, Fallhammargatan 2b. Här finns flera större klassrum med enskilda arbetplatser och en stor samlingslokal där vi tillbringar rasterna.

Individuellt alternativ och Språkintroduktion, Sångargatan 1

Individuellt alternativ och Språkintroduktion ligger i A-huset på Carlforsska gymnasiet.

Test
test