Länk till Vklass

Våra lokaler och lärmiljöer

Vi har lokaler på olika ställen

På Carlforsska Introduktionsprogram finns flera lokaler med olika typer av lärmiljöer. Carlforsskas introduktionsprogram består av Individuellt alternativ i tre olika varianter samt av Språkintroduktion.

Wegas

Individuellt alternativ Wegas ligger i lokaler på Eriksborgsgatan 11 (Rosenhill). Det finns flera mindre klassrum och ett stort samlingsrum.

-t
Test

Fenix

Individuellt alternativ Fenix ligger i Bäckby Företagspark, Fallhammargatan 2b. Här finns flera större klassrum med enskilda arbetplatser och en stor samlingslokal där vi tillbringar rasterna.


Individuellt alternativ och Språkintroduktion

Individuellt alternativ Sångargatan och Språkintroduktion ligger i A-huset på Carlforsska gymnasiet, Sångargatan 1.

Test
test