Länk till Vklass

Våra program

Information om individuellt alternativ på Carlforsska IM

Individuellt alternativ

Läsa in flera grundskoleämnen för att komma vidare

Att gå Individuellt alternativ innebär att du läser ämnen som du saknar från grundskolan för att få behörighet till gymnasieskolan, vuxenutbildningen eller en väg vidare till arbete. Tillsammans med din mentor och studie- och yrkesvägledare planerar du hur din individuella studieplan ska se ut under din tid hos oss.

Utbildning som förbereder dig inför framtiden

Individuellt alternativ riktar sig till dig som har behov av att läsa flera grundskoleämnen för att förbereda dig för ett yrkesprogram eller höskoleförberendande program eller för vuxenstudier. Du kan vara i behov av mer tid för att nå målen i ämnena på grund av olika orsaker och ha behov avatt kunna göra en individuell lösning som passar dig för att du ska kunna gå vidare till utbildning eller arbete.

 

Det här får du på programmet

Tillsammans med din mentor och studie- och yrkesvägledare planerar du hur din individuella studieplan ska se ut under din tid hos oss. Beroende på vilket mål du har läser du mellan 1 till 3 år. Du kommer även att få ett individuellt schema med lektioner och studiepass i mindre grupper för att du ska få så mycket studietid som möjligt. Vi erbjuder ämnena svenska eller svenska som andraspråk, matematik, engelska, historia, religion, samhällskunskap och geografi. Du har möjlighet att läsa ämnen så att du blir behörig till alla nationella program men en del ämnen, exempelvis fysik, kemi och biologi kan du behöva läsa på någon annan skola. Det här kan du reda ut tillsammans med mentor innan du börjar. Det finns också möjlighet att kombinera studier med praktik om du vill ha arbetslivserfarenhet.

Målet med utbildningen

Från Individuellt alternativ kan du gå vidare till gymnasieskolans nationella program, både yrkesprogram eller studieförberedande program. Du kan även gå vidare till Yrkesintroduktion för att kombinera grundskolestudier och yrkesutbildning eller Programinriktat val för att kombinera grundskolestudier med nationellt program. Tillsammans med dig följer vi upp dina studier regelbundet och du har möjlighet att diskutera med studie- och yrkesvägledaren hur du ska gå vidare till nästa steg.

Praktik på Individuellt alternativ

Skolan ser praktiken som en viktig möjlighet för dig att få prova på olika arbetsuppgifter och få en inblick i hur arbetslivet fungerar. Du får praktiska kunskaper som i många fall är svåra att få inom skolans väggar. Du får också träffa andra vuxna än skolpersonal som fungerar som handledare ute på arbetsplatsen. Vi på Individuellt alternativ hjälper dig att ordna praktikplats utefter dina intressen och förmågor och vi är med och stöttar dig under hela praktikperioden. Det finns många bra anledningar för dig som elev att göra praktik t ex,

 • bli mer motiverad inför studier
 • prova ett yrke före studier
 • skaffa referenser
 • få struktur på vardagen
 • få extrajobb
 • intyg på dina färdigheter

Var finns vi?

Individuellt alternativ finns på Sångargatan 1 i samma byggnad som Carlforsska gymnasiet. Busslinje 2 och 6, hållplats Arosvallen eller Sångargatan

Kommer du med bil finns en stor gratisparkering på andra sidan Vasagatan, se karta.

Karta till google maps

Information om Fenix, Individuellt alternativ på Carlforsska IM

Fenix, Individuellt alternativ

För indivudellt och utökat stöd

Fenix är ett alternativ för dig som vill ha ett individuellt och utökat stöd. Här får du tid att lära i din egen takt och på det sätt som passar dig. Du kan också välja att prova på arbetslivet genom praktik.  

Du läser olika ämnen med start där du befinner dig i ämnet och kan fördjupa dig i friskvård, musik eller kreativ verkstad. Vi finns i egna lokaler bland småföretagen

i Bäckby Park.


Det här får du på programmet

På Fenix kan du läsa svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska på grundskolenivå. Tillsammans med dina två mentorer tar ni fram en studieplan och ett schema som är individuellt anpassat för dig. Du kan läsa på Fenix i 1 till 3 år. Alla elever arbetar i egen takt utifrån sin plan. På Fenix finns det både stora och små rum med enskilda arbetsplatser. Du har tillgång till flera lärare och speciallärare som kan hjälpa dig vidare i dina studier. Vill du ha praktik så har vi en praktiksamordnare som ordnar praktikplats och följer med dig så att du kommer igång. Det går att kombinera studier och praktik så att du har praktik någon eller några dagar per vecka och är i skolan resten av tiden.

Målet med programmet

Under din tid på Fenix arbetar vi tillsammans med dig för att du ska ha ett "nästa steg" mot utbildning eller arbete. Det kan vara nationellt program, yrkesintroduktion, folkhögskola eller vuxenutbildning. Det kan också vara kontakt med arbetsförmedlingen eller andra alternativ som tar dig vidare mot ett självständigt vuxenliv. Du diskuterar vilket alternativ som passar dig tillsammans med din mentor och skolans studie- och yrkesvägledare.

Praktik på Fenix

Skolan ser praktiken som en viktig möjlighet för dig att få prova på olika arbetsuppgifter och få en inblick i hur arbetslivet fungerar. Du får praktiska kunskaper som i många fall är svåra att få inom skolans väggar. Du får också träffa andra vuxna än skolpersonal som fungerar som handledare ute på arbetsplatsen. Vi på Fenix hjälper dig att ordna praktikplats utifrån dina intressen och förmågor och vi är med och stöttar dig under hela praktikperioden. Det finns många bra anledningar för dig som elev att göra praktik t ex,

 • bli mer motiverad inför studier
 • prova ett yrke före studier
 • skaffa referenser
 • få struktur på vardagen
 • få extrajobb
 • intyg på dina färdigheter


Var finns utbildningen

Fallhammargatan 2b, Bäckby företagspark. Busslinje 1, hållplats Välljärnsgatan. Gratis parkering finns utanför ingången.

Karta till google maps

Information om Wegas, Individuellt alternativ på Carlforsska IM

Wegas, Individuellt alternativ

En utbildning som helt anpassas efter dina behov och förutsättningar

Introduktionsprogrammet individuellt alternativ på Wegas vänder sig till dig som har en diagnos inom autismspektrat (AST). Undervisningen sker i små grupper i egna lokaler.    


På Wegas läser du Individuellt alternativ med utökat stöd. Målet med dina studier på Wegas är att du ska få en personligt utformad gymnasieutbildning som ger dig

de kunskaper du behöver för fortsatta studier eller arbete. Målet är också att du skautvecklas som person och få ett så självständigt ungdoms- och vuxenliv som möjigt.


Det här får du på programmet

På Wegas kan du läsa både grundskoleämnen och gymnasiekurser. Tillsammans med din mentor och studie- och yrkesvägledare tar ni fram din studieplan och ett schema som är individuellt anpassat för dig och dina mål. Du kan läsa på Wegas i 1 till 3 år. Alla elever arbetar i egen takt utifrån sin plan. På Wegas finns flera mindre klass- och grupprum. Du har tillgång till både ämneslärare och speciallärare som hjälper dig vidare i dina studier. Vill du ha praktik så har vi en praktiksamordnare som ordnar praktikplats och följer med dig så att du kommer igång. Det går att kombinera studier och praktik så att du har praktik någon eller några dagar per vecka och är i skolan resten av tiden.

Målet med utbildningen

Under din tid på Wegas arbetar vi tillsammans med dig för att du ska ha ett "nästa steg" mot utbildning eller arbete. Det kan vara nationellt program, yrkesintroduktion, folkhögskola eller vuxenutbildning. Det kan också vara kontakt med arbetsförmedlingen eller andra alternativ som tar dig vidare mot ett självständigt vuxenliv. Du diskuterar vilket alternativ som passar dig tillsammans med din mentor och skolans studie- och yrkesvägledare.

Praktik på Wegas

Skolan ser praktiken som en viktig möjlighet för dig att få prova på olika arbetsuppgifter och få en inblick i hur arbetslivet fungerar. Du får praktiska kunskaper som i många fall är svåra att få inom skolans väggar. Du får också träffa andra vuxna än skolpersonal som fungerar som handledare ute på arbetsplatsen. Vi på Wegas hjälper dig att ordna praktikplats utifrån dina intressen och förmågor och vi är med och stöttar dig under hela praktikperioden. Det finns många bra anledningar för dig som elev att göra praktik till exempel

 • bli mer motiverad inför studier
 • prova ett yrke före studier
 • skaffa referenser
 • få struktur på vardagen
 • få extrajobb
 • intyg på dina färdigheter

Var finns vi?

Wegas finns på två adresser:

Vasagatan 65, 2 trappor upp och Rosenhill/Eriksborgsgatan 11. Busslinje 2 och 6, hållplats Högskolan

Karta till google maps

Karta Wegas

Wegas finns på 2 adresser.

Information om Språkintroduktion på Carlforsska IM

Språkintroduktion

Svenska i fokus

Språkintroduktion riktar sig till dig som är 16-20 år och nyanländ i Sverige. Du får möjlighet att lära dig svenska spåket samtidigt som du läser in övriga grundskoleämnen och eventuellt gymnasiekurser beroende på vilken erfarenhet du har sedan tidigare.    

På Carlforsska IM kan du läsa hela vägen från nyanländ till 8-12 ämnesbehörighet. Beroende på vilket mål du har kombinerar du svenska som andraspråk med andra

ämnen för behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram, högskoleförberedande program, vuxenutbildning eller arbetslivet.


Det här får du på programmet

Tillsammans med din studie- och yrkesvägledare och mentor tar ni fram en individuell studieplan anpassad för dig och dina mål. Du läser alltid svenska som andraspråk och utöver det lägger vi till olika ämnen som du behöver för att komma vidare. Det kan vara exempleivs matematik, samhällskunskap, idrott eller modersmål. Du kan också få stöd av en studiehandledare som hjälper dig med dina studier på ditt modersmål. En viktig del i din utbildning är att förstå hur det svenska samhället fungerar. Därför gör vi studiebesök och bjuder in gästföreläsare som berättar om olika delar av samhället.

 

Samverkan med Rudbeckianska gymnasiet

Vi samverkar med Rudbeckianska gymnasiets Språkintroduktion för att ge dig bästa möjliga undervisning. Du som är ny i svenska språket börjar din utbildning här på Carlforsska. Om din svenska når en viss nivå flyttar du över till Rudbeckianska gymnasiet och fortsätter på Språkintroduktion där.

 

Livet som vuxen: särskild klass för 19 åringar

Du som är 19 år kommer gå i en särskild klass här på Carlforsska där vi vill förbereda dig för livet som vuxen. Förutom svenska som andraspråk och andra ämnen kommer du bland annat få kunskap om den svenska arbetsmarknaden på olika sätt.

Målet med utbildningen

På Språkintroduktion är målet att du ska lära dig svenska så att du känner dig trygg när du ska ta"nästa steg". Nästa steg kan vara ett annat gymnasieprogram, studier på folkhögskola eller vuxenutbildning. Det kan också vara kontakt med arbetsförmedlingen eller andra alternativ som tar dig vidare. Du diskuterar vilket alternativ som passar dig tillsammans med skolans studie- och yrkesvägledare.

Var finns vi?

Språkintroduktion finns på Sångargatan 1 i samma byggnad som Carlforsska gymnasiet. Busslinje 2 och 6, hållplats Arosvallen eller Sångargatan

Kommer du med bil finns en stor gratis parkering på andra sidan Vasagatan, se karta.

Karta till google maps