Länk till Vklass

Våra program

Idag heter vi Carlforsska Introduktionsprogram men till hösten 2022 kommer vi att bli Carlforsska gymnasiet. För Fenix och Wegas behåller vi lokalerna vi har idag.

 

Information om individuellt alternativ på Carlforsska IM

Individuellt alternativ

Läsa in flera grundskoleämnen för att komma vidare

Att gå Individuellt alternativ innebär att du läser ämnen som du saknar från grundskolan för att få behörighet till gymnasieskolan, vuxenutbildningen eller en väg vidare till arbete. Tillsammans med din mentor och studie- och yrkesvägledare planerar du hur din individuella studieplan ska se ut under din tid hos oss.

Utbildning som förbereder dig inför framtiden

Individuellt alternativ riktar sig till dig som har behov av att läsa flera grundskoleämnen för att förbereda dig för ett yrkesprogram eller höskoleförberendande program eller för vuxenstudier. Du kan vara i behov av mer tid för att nå målen i ämnena på grund av olika orsaker och ha behov avatt kunna göra en individuell lösning som passar dig för att du ska kunna gå vidare till utbildning eller arbete.

 

Information om Fenix, Individuellt alternativ på Carlforsska IM

Fenix, Individuellt alternativ

För indivudellt och utökat stöd

Fenix är ett alternativ för dig som vill ha ett individuellt och utökat stöd. Här får du tid att lära i din egen takt och på det sätt som passar dig. Du kan också välja att prova på arbetslivet genom praktik.  

Du läser olika ämnen med start där du befinner dig i ämnet och kan fördjupa dig i friskvård, musik eller kreativ verkstad. Vi finns i egna lokaler bland småföretagen

i Bäckby Park.


Information om Wegas, Individuellt alternativ på Carlforsska IM

Wegas, Individuellt alternativ

En utbildning som helt anpassas efter dina behov och förutsättningar

Introduktionsprogrammet individuellt alternativ på Wegas vänder sig till dig som har eller är på väg att få en diagnos inom autismspektrat (AST). Undervisningen sker i små grupper i egna lokaler.


På Wegas läser du Individuellt alternativ med utökat stöd. Målet med dina studier på Wegas är att du ska få en personligt utformad gymnasieutbildning som ger dig

de kunskaper du behöver för fortsatta studier eller arbete. Målet är också att du skautvecklas som person och få ett så självständigt ungdoms- och vuxenliv som möjigt.

Från och med höstterminen 2022 kan du som har eller är på väg att få diagnos inom AST ansöka till Estetiska programmet med profil AST-klass. Läs mer i länken Estetiska programmet med profil AST-klass.


Information om Språkintroduktion på Carlforsska IM

Språkintroduktion

Svenska i fokus

Språkintroduktion riktar sig till dig som är 16-20 år och nyanländ i Sverige. Du får möjlighet att lära dig svenska spåket samtidigt som du läser in övriga grundskoleämnen och eventuellt gymnasiekurser beroende på vilken erfarenhet du har sedan tidigare.    

På Carlforsska IM kan du läsa hela vägen från nyanländ till 8-12 ämnesbehörighet. Beroende på vilket mål du har kombinerar du svenska som andraspråk med andra

ämnen för behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram, högskoleförberedande program, vuxenutbildning eller arbetslivet.