Länk till Vklass

Välkommen till Carlforsska gymnasiet!

Till hösten blir tre skolor till en. Carlforsska, Carlforsska Introduktionsprogram och CEH går samman. Nu kommer deras webbar att finnas kvar och du kan läsa om deras program där. Du hittar genvägar till skolornas webbar i menyn.

Elever vid skåp

Digitalt ÖPPET HUS i januari

Onsdagen 26/1 18.00 - 20.00 träffar ni oss i ett digitalt Öppet Hus via Teams.

På grund av restriktioner kopplade till coronapandemin så möts vi via Teams. Det kommer att finnas länkar här på hemsidan där ni loggar in er på de informationer ni vill besöka. Alla våra program kommer att vara representerade.

2021-10-27Illustration av en dator med en enkätundersökning på skärmen

Hjälp oss att bli bättre!

-enkät om webben

Just nu håller vi på med en enkätundersökning för att få veta vad du tycker om vår webbplats. Undersökningen tar bara någon minut att besvara. Resultatet kommer att vara till stor hjälp för oss i vårt framtida arbete med webbplatsen. Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

2022-01-14

Vår webbplats innehåller information om våra arbetssätt, hur du gör för att söka plats och hur det är att arbeta hos oss. Det är viktigt för oss att veta om webbplatsen fungerar bra för dig som använder den. Kanske saknar du någon information eller har tips på förbättringar? Delta i så fall gärna i vår undersökning så kan vi göra webbplatsen ännu bättre!

Tjej står i biblioteket med böcker i handen. Bakom henne pratar två andra elever med varandra.

Tre skolor blir till en

Gäller från hösten 2022

Våra tre skolor Carlforsska, Carlforsskas ekonomi- och handelsskola (CEH) och Carlforsska Introduktionsprogram blir Carlforsska gymnasiet 2022. Här kan du läsa om vad det innebär.

2021-10-25

På Carlforsska möts elever från många olika program. Tre skolor blir till en under hösten 2022 och nya fräscha lokaler byggs på området. Gemensamt är ett brett internationaliseringsarbete med fokus på demokrati.

Nära och personlig

När skolan växer och blir större är vi måna om att behålla känslan av en nära och personlig skola. Arbetslagen sitter nära där eleverna befinner sig så att det är enkelt att få kontakt. Hos oss får du engagerad och kompetent personal som alla arbetar för att du ska nå dina måloch hitta rätt utmaning för dig. Vid behov av stöd finns ett starkt elevhälosteam med specialkompetenser.

Ett stort utbud

Carlforsska har en stor bredd av program. Här blandas nationella program, introduktionsprogram och gymnasiesärskoleprogram. Det skapar en härlig dynamik. Det finns specialprogram så som det internationella IB-programmet som är helt på engelska och ekonomiska spetsutbildningen med fokus på internationell företagande.

 

Samhällsvetenskapsprogrammet riktar in sig på beteende och samspel mellan människor.


Det finns även ett stort utbud av kurser inom individuellt val att välja på. Utöver det har vi elevföreningar som är öppna för alla på skolan. Du kan till exempel gå med i aktieklubben, amnestyföreningen eller Skol-IF.

En levande skola med stark gemenskap

Vi vill att du även ska har roligt under din studietid. Hos oss finns det möjlighet att delta i klassturneringar, programaktiviteter och elevföreningar. Du bjuds in till konserter, föreställningar och utställningar av elever från estetiska programmet. Här är alltid någonting på gång!

Läs mer om programmen

På skolornas webbar kan du läsa mer om programmen


Carlforsskas webb

 • Estetiska programmet
  - inriktningar bild, dans, media, musik och teater
 • IB-programmet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
  - inriktning beteendevetenskap
 • Vård- och omsorgsprogrammet
 • Gymnasiesärskolan: Estetiska verksamheter, samt Hälsa, vård och omsorg.


CEHs webb

 • Ekonomiprogrammet - inriktningar ekonomi, juridik
 • Ekonomisk spetsutbildning mot internationellt företagande
 • Försäljnings- och serviceprogrammet
 • Gymnasiesärskolan: Administration, handel och varuhantering


Carlforsska Introduktionsprogram webb

 • Individuellt alternativ i tre varianter
  (Sångargatan, Fenix, Wegas)
 • Språkintroduktion


Info om ansökan

När du gör ansökan söker du till Carlforsska gymnasiet för alla nationella program och gymnasiesärskolans program i
e-tjänsten Dexter (även CEHs program).


Introduktionsprogram söker du via Arenan

Ny skolorganisation växer fram

Dina synpunkter blir viktiga

Carlforsska gymnasiet, Carlforsska Introduktionsprogram och CEH (Carlforsska Ekonomi- och handelsskola) slås ihop till en skola. Organisationsförändringen börjar gälla höstterminen 2022. När vi utformar den nya skolan blir våra elevers synpunkter, tankar och förslag mycket viktiga.

2021-04-30

Nya Carlforsska gymnasiet kommer att växa fram. Skolan ska fortsätta vara nära och personlig när den blir större. Våra elevers synpunkter och tankar är mycket viktiga i vårt fortsatta arbete framåt, till exempel vad eleverna önskar av den nya skolan, vad som är viktigt för dem och vilka elevaktiviteter och elevföreningar som önskas.


Nya lokaler ska byggas i området runt Carlforsska och det kommer även vara en del ombyggnationer inne i Carlforsska. Lokalerna som vi har idag behålls fram till att nya står klara. Elever på CEH har redan idag lektioner inne i Carlforsskas byggnad. Till nästa läsår kan det innebära några fler lektioner eftersom ekonomiprogrammet växer. Mer konkret vad den nya skolan innebär vet vi i dagsläget inte men det är en process där både elever och medarbetare ska vara delaktiga.


Beslutet togs av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 29 april. Bakgrunden till beslutet är en utredning som visar att en större skola kan ge ökad samverkan mellan program, det blir en inkluderande skola med flera olika program och den är inte lika ekonomiskt sårbar om elevantalet minskar på något program. År 2025 kommer också Lidmanska gymnasiet som är en gymnasiesärskola att tillhöra Carlforsska.

 • Du är här:
 • Carlforsska