Länk till Vklass

Välkommen till Carlforsska gymnasiet!

Skolan för dig som är intresserad av kreativitet och internationella frågor samt har siktet inställt på högskolan. Här finns följande program: Estetiska, IB, Samhäll, samt Vård- och omsorg.

Inför studenten

Onsdag 9 juni 2021

Studentfirande med utspring kommer att genomföras på samtliga kommunala gymnasieskolor onsdagen den 9 juni. Det förutsätter att smittspridningen inte ökar radikalt fram till dess. Utspring med en klass åt gången och bara de absolut närmast anhöriga på plats. Läs nedan vilka tider som gäller.

2021-05-11


Utspring kommer att genomföras med en klass åt gången med bara de absolut närmast anhöriga på plats. Detta för att minimera risken för smittspridning. Varje klass bjuds in på olika tider för betygs- och stipendieutdelnig samt avslutningsceremoni.


Vi förhåller oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ber alla att visa hänsyn och följa nedanstående instruktioner:


• Du måste vara helt frisk för att få delta. Kom inte till skolan om du har förkylningssymtom

• Håll avstånd och undvik nära fysisk kontakt med andra

• Anhöriga på skolgården får bara vara den närmsta familjen som föräldrar och syskon

• Anhöriga måste följa skolans direktiv och stå på anvisad plats för att undvika trängsel

• Anhöriga uppmanas att inte samlas på skolgården förrän strax innan klassen springer ut, tidigast 15 minuter före utsatt tid

• När studenterna sprungit ut måste de tillsammans med sina anhöriga lämna skolgården snarast


Tider för utspring:

SA18. 10:00

ES18A, ESV/HVO. 10.30/10.40

ES18B. 11:00

VO18. 11:30

IB18. 12:00

 

Utspring sker från trappan till E-huset på Carlforsska gymnasiet.


Skolan, polisen och Västerås stad gör allt för att eleverna ska få en så bra student som möjligt utifrån rådande omständigheter. Vi ber er att tänka på att alla har ett stort ansvar för att förhindra smittspridning under studentdagen.

 

VARMT VÄLKOMNA

Önskar Johanna Kamph/Rektor och Johanna Werme-Bladh/Biträdande rektor


Ny skolorganisation växer fram

Dina synpunkter blir viktiga

Carlforsska gymnasiet, Carlforsska Introduktionsprogram och CEH (Carlforsska Ekonomi- och handelsskola) slås ihop till en skola. Organisationsförändringen börjar gälla höstterminen 2022. När vi utformar den nya skolan blir våra elevers synpunkter, tankar och förslag mycket viktiga.

2021-04-30

Nya Carlforsska gymnasiet kommer att växa fram. Skolan ska fortsätta vara nära och personlig när den blir större. Våra elevers synpunkter och tankar är mycket viktiga i vårt fortsatta arbete framåt, till exempel vad eleverna önskar av den nya skolan, vad som är viktigt för dem och vilka elevaktiviteter och elevföreningar som önskas.


Nya lokaler ska byggas i området runt Carlforsska och det kommer även vara en del ombyggnationer inne i Carlforsska. Lokalerna som vi har idag behålls fram till att nya står klara. Elever på CEH har redan idag lektioner inne i Carlforsskas byggnad. Till nästa läsår kan det innebära några fler lektioner eftersom ekonomiprogrammet växer. Mer konkret vad den nya skolan innebär vet vi i dagsläget inte men det är en process där både elever och medarbetare ska vara delaktiga.


Beslutet togs av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 29 april. Bakgrunden till beslutet är en utredning som visar att en större skola kan ge ökad samverkan mellan program, det blir en inkluderande skola med flera olika program och den är inte lika ekonomiskt sårbar om elevantalet minskar på något program. År 2025 kommer också Lidmanska gymnasiet som är en gymnasiesärskola att tillhöra Carlforsska.

Bild på elev som håller en kamera

Mediainriktningen behålls på det estetiska programmet.

Beslut togs 21 april

Inriktningen estetik och media på estetiska programmet har utretts om det ska avvecklas eller inte. Glädjande togs beslut om att behålla inriktningen på programmet hos oss.

2021-04-21

Mediainriktningen är en viktig del i estetiska programmet. Skarpa projekt görs tillsammans med elever från övriga programmet. Till exempel filmar mediaeleverna konserter, samt dans- och teaterföreställningar. I fotostudion tas bilder till bland annat affischer och digitalt material.

Det här beslutet betyder också att vi kan fortsätta vår unika samverkan i olika projekt tillsammans med de övriga inriktningarna på estetiska programmet.

 

Vår inriktning Estetik och media har flera fördjupningskurser inom foto och film, det finns ingen annan skola som erbjuder så många renodlade foto- och filmkurser. Här får eleverna utveckla sitt hantverk.

 

Beslutet togs den 21 april av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och är en del av en större utredning. I gymnasieutredningen görs en helhetsöversyn på de kommunala gymnasieskolorna för att skapa bra ekonomi och attraktivitet till alla skolor.

Klart med inriktning på samhällsvetenskapsprogrammet

Elever som börjar i år är inte berörda

De elever som börjar i år får fortfarande välja på båda inriktningarna och läsa klart här på skolan.

2021-04-26

För dig som påbörjar utbildningen nu till hösten 2021

Du som börjar hos oss i år kan välja på både samhällsinriktningen och beteendeinriktningen hos oss och får gå klart den inriktningen på skolan.

För dig som börjar nästa år på gymnasiet

Förändringen gäller för elever som börjar gymnasiet hösten 2022. Då kommer vi på Carlforsska endast ha beteendeinriktningen som alternativ på samhällsvetenskapsprogrammet . Det är den inriktning som de flesta av våra elever söker sig till idag.


På Carlforsska ser vi det som en möjlighet att vi kan spetsa oss ytterligare. Vi har en lång erfarenhet inom området och vi ser också stora samverkansmöjligheter med andra program så som IB och Vård och omsorg.


Börjar du gymnasiet nästa år och vill läsa samhällsinriktningen på samhällsvetenskapsprogrammet kan du göra det på Rudbeckianska gymnasiet eller Widénska gymnasiet, samt på flera av de fristående skolorna.

  • Du är här:
  • Carlforsska