Länk till Vklass

Nyhetsarkiv

Vi startar AST-klass på Estetiska programmet

En möjlighet för dig som har en diagnos inom autismspektrum

Samma kurser men i lugnare tempo. Du läser enligt studieplanen som gäller för Estetiska programmet Mosaiken på bilden är skapad av Camilla Caro Jara

2022-03-14

Estetiska programmet startar AST-klass på Carlforsska gymnasiet

Nu startar estetiska programmet en AST-klass för dig som har en diagnos inom autismspektrum. Där finns goda möjligheter att göra anpassningar som just du behöver. Du får en lugn lärmiljö och undervisas av behöriga lärare som har lång erfarenhet och hög kompetens inom AST-området. Alla ämnen läser du i E-huset på Carlforsska.

Samma kurser men i lugnare miljö och tempo

I AST-klassen läser du enligt studieplanen som gäller för estetiska programmet. Det innebär att du läser alla kurser inom programmet, men det kan vara i en annan ordning och i ett annat tempo.

Skillnaden mellan AST-klass och skolans andra klasser är att du läser i en mindre undervisningsupp i gymnasiegemensamma ämnen som exempelvis svenska, engelska och matematik. Det gör du i anpassade och lugna lokaler i E-huset på Carlforsska gymnasiet. Där finns anpassade lokaler för både lektioner och raster.

Inriktningskurserna inom bild, dans, media, musik eller teater läser du tillsammans med andra elever på programmet, även det i E-huset.

Du kan läsa samtliga inriktningarna i AST-klass

Du kan läsa i AST-klass på estetiska programmets samtliga inriktningar: bild, dans, media, musik eller teater.

Så här ansöker du

Du ansöker på samma sätt som till alla andra nationella program på gymnasieskolan.

 1. Logga in med din inloggning till Dexter.
 2. Sök estetiska programmet och välj inriktning.
 3. Välj profil AST-klass.
 4. Läs igenom informationsbladet om AST-klasser som ligger som bilaga i Dexter.
 5. För att du ska få den bästa starten hos oss ber vi dig att även fylla i en blankett som ligger i Dexter. Elev, vårdnadshavare och nuvarande skola fyller i olika delar av blanketten som sedan skickas in till Carlforsska gymnasiet.

För att du ska få en trygg övergång och introduktion innan skolstart kommer personal från skolan att ta en personlig kontakt under våren.

Kontakta oss vid frågor

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Mikaela Ekehult
Lärare AST-klass, Carlforsska gymnasiet
Telefon: 021-39 07 37
E-post: mikaela.ekehult@vasteras.se

Monica Lindell
Studie-och yrkesvägledare, Carlforsska gymnasiet
Telefon: 021-39 07 23

E-post: monica.lindell@vasteras.se

Klart med inriktning på samhällsvetenskapsprogrammet

Elever som börjar i år är inte berörda

De elever som börjar i år får fortfarande välja på båda inriktningarna och läsa klart här på skolan.

2022-01-13

För dig som påbörjar utbildningen nu till hösten 2021

Du som börjar hos oss i år kan välja på både samhällsinriktningen och beteendeinriktningen hos oss och får gå klart den inriktningen på skolan.

För dig som börjar nästa år på gymnasiet

Förändringen gäller för elever som börjar gymnasiet hösten 2022. Då kommer vi på Carlforsska endast ha beteendeinriktningen som alternativ på samhällsvetenskapsprogrammet . Det är den inriktning som de flesta av våra elever söker sig till idag.


På Carlforsska ser vi det som en möjlighet att vi kan spetsa oss ytterligare. Vi har en lång erfarenhet inom området och vi ser också stora samverkansmöjligheter med andra program så som IB och Vård och omsorg.


Börjar du gymnasiet nästa år och vill läsa samhällsinriktningen på samhällsvetenskapsprogrammet kan du göra det på Rudbeckianska gymnasiet eller Widénska gymnasiet, samt på flera av de fristående skolorna.

Elever vid skåp

Vårkonsert med våra musiker

Tisdagen 24/5 Kl.19:00 på Carlforssskas scen

Vi framför musik inspirerad av våren och sommaren. Biljettpris 100Kr. Säljs på plats från Kl.17:30 VÄLKOMNA

2021-10-27


 


Tjej står i biblioteket med böcker i handen. Bakom henne pratar två andra elever med varandra.

Tre skolor blir till en

Gäller från hösten 2022

Våra tre skolor Carlforsska, Carlforsskas ekonomi- och handelsskola (CEH) och Carlforsska Introduktionsprogram blir Carlforsska gymnasiet 2022. Här kan du läsa om vad det innebär.

2021-10-25

På Carlforsska möts elever från många olika program. Tre skolor blir till en under hösten 2022 och nya fräscha lokaler byggs på området. Gemensamt är ett brett internationaliseringsarbete med fokus på demokrati.

Nära och personlig

När skolan växer och blir större är vi måna om att behålla känslan av en nära och personlig skola. Arbetslagen sitter nära där eleverna befinner sig så att det är enkelt att få kontakt. Hos oss får du engagerad och kompetent personal som alla arbetar för att du ska nå dina måloch hitta rätt utmaning för dig. Vid behov av stöd finns ett starkt elevhälosteam med specialkompetenser.

Ett stort utbud

Carlforsska har en stor bredd av program. Här blandas nationella program, introduktionsprogram och gymnasiesärskoleprogram. Det skapar en härlig dynamik. Det finns specialprogram så som det internationella IB-programmet som är helt på engelska och ekonomiska spetsutbildningen med fokus på internationell företagande.

 

Samhällsvetenskapsprogrammet riktar in sig på beteende och samspel mellan människor.


Det finns även ett stort utbud av kurser inom individuellt val att välja på. Utöver det har vi elevföreningar som är öppna för alla på skolan. Du kan till exempel gå med i aktieklubben, amnestyföreningen eller Skol-IF.

En levande skola med stark gemenskap

Vi vill att du även ska har roligt under din studietid. Hos oss finns det möjlighet att delta i klassturneringar, programaktiviteter och elevföreningar. Du bjuds in till konserter, föreställningar och utställningar av elever från estetiska programmet. Här är alltid någonting på gång!

Läs mer om programmen

På skolornas webbar kan du läsa mer om programmen


Carlforsskas webb

 • Estetiska programmet
  - inriktningar bild, dans, media, musik och teater
 • IB-programmet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
  - inriktning beteendevetenskap
 • Vård- och omsorgsprogrammet
 • Gymnasiesärskolan: Estetiska verksamheter, samt Hälsa, vård och omsorg.


CEHs webb

 • Ekonomiprogrammet - inriktningar ekonomi, juridik
 • Ekonomisk spetsutbildning mot internationellt företagande
 • Försäljnings- och serviceprogrammet
 • Gymnasiesärskolan: Administration, handel och varuhantering


Carlforsska Introduktionsprogram webb

 • Individuellt alternativ i tre varianter
  (Sångargatan, Fenix, Wegas)
 • Språkintroduktion


Info om ansökan

När du gör ansökan söker du till Carlforsska gymnasiet för alla nationella program och gymnasiesärskolans program i
e-tjänsten Dexter (även CEHs program).


Introduktionsprogram söker du via Arenan

Ny skolorganisation växer fram

Dina synpunkter blir viktiga

Carlforsska gymnasiet, Carlforsska Introduktionsprogram och CEH (Carlforsska Ekonomi- och handelsskola) slås ihop till en skola. Organisationsförändringen börjar gälla höstterminen 2022. När vi utformar den nya skolan blir våra elevers synpunkter, tankar och förslag mycket viktiga.

2021-04-30

Nya Carlforsska gymnasiet kommer att växa fram. Skolan ska fortsätta vara nära och personlig när den blir större. Våra elevers synpunkter och tankar är mycket viktiga i vårt fortsatta arbete framåt, till exempel vad eleverna önskar av den nya skolan, vad som är viktigt för dem och vilka elevaktiviteter och elevföreningar som önskas.


Nya lokaler ska byggas i området runt Carlforsska och det kommer även vara en del ombyggnationer inne i Carlforsska. Lokalerna som vi har idag behålls fram till att nya står klara. Elever på CEH har redan idag lektioner inne i Carlforsskas byggnad. Till nästa läsår kan det innebära några fler lektioner eftersom ekonomiprogrammet växer. Mer konkret vad den nya skolan innebär vet vi i dagsläget inte men det är en process där både elever och medarbetare ska vara delaktiga.


Beslutet togs av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 29 april. Bakgrunden till beslutet är en utredning som visar att en större skola kan ge ökad samverkan mellan program, det blir en inkluderande skola med flera olika program och den är inte lika ekonomiskt sårbar om elevantalet minskar på något program. År 2025 kommer också Lidmanska gymnasiet som är en gymnasiesärskola att tillhöra Carlforsska.