Länk till Vklass

Nyhetsarkiv

Två elever, en tjej och en kille, står i ljushallen på Rudbeckianska

Möt oss på gymnasiemässan!

11 november 2021 i Västerås arena

På gymnasiemässan träffar du alla gymnasieskolor i Västerås. Går du i årskurs 9 kommer du åka dit under dagen med din skola. Kom gärna tillbaka även på kvällen med förälder. Rekommendationen är en förälder per elev. Ladda upp med frågor till oss och prata gärna med våra elevambassadörer som kommer att finnas på plats i våra montrar.

2021-10-19

Mässan är öppen mellan klockan 9.00-20.00.

 

Frågor du kan ställa till de gymnasieskolor som du är intresserad av är:

 • Varför ska jag välja er skola?
 • Hur ser schemat ut och är det mycket håltimmar?
 • Är alla lektioner lärarledda eller läser du mycket på egen hand?
 • Om jag tycker det blir jobbigt i skolan, vad kan jag då få för hjälp?
 • Finns det studie- och yrkesvägledare, specialpedagog, skolsköterska och kurator?
 • Finns det möjlighet att få stöd utanför lektionstid?
 • Har skolan ett skolbibliotek?
 • Samarbetar skolan med företag, föreningar och övriga samhället?
 • Finns det möjlighet att få sommarjobb inom några av utbildningarna?
 • Anordnar skolan aktiviteter för eleverna utanför lektionstid, till exempel via elevföreningar, skol-IF eller liknande?
 • Har ni något samarbete med andra länder?
 • Är det mycket praktik på programmet och hur mycket?
 • Vd kan jag välja för individuella val hos er?

 

Hoppas att vi ses!

 

studenten 2021

Onsdag 9 juni 2021

2021-05-11

Ny skolorganisation växer fram

Dina synpunkter blir viktiga

Carlforsska gymnasiet, Carlforsska Introduktionsprogram och CEH (Carlforsska Ekonomi- och handelsskola) slås ihop till en skola. Organisationsförändringen börjar gälla höstterminen 2022. När vi utformar den nya skolan blir våra elevers synpunkter, tankar och förslag mycket viktiga.

2021-04-30

Nya Carlforsska gymnasiet kommer att växa fram. Skolan ska fortsätta vara nära och personlig när den blir större. Våra elevers synpunkter och tankar är mycket viktiga i vårt fortsatta arbete framåt, till exempel vad eleverna önskar av den nya skolan, vad som är viktigt för dem och vilka elevaktiviteter och elevföreningar som önskas.


Nya lokaler ska byggas i området runt Carlforsska och det kommer även vara en del ombyggnationer inne i Carlforsska. Lokalerna som vi har idag behålls fram till att nya står klara. Elever på CEH har redan idag lektioner inne i Carlforsskas byggnad. Till nästa läsår kan det innebära några fler lektioner eftersom ekonomiprogrammet växer. Mer konkret vad den nya skolan innebär vet vi i dagsläget inte men det är en process där både elever och medarbetare ska vara delaktiga.


Beslutet togs av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 29 april. Bakgrunden till beslutet är en utredning som visar att en större skola kan ge ökad samverkan mellan program, det blir en inkluderande skola med flera olika program och den är inte lika ekonomiskt sårbar om elevantalet minskar på något program. År 2025 kommer också Lidmanska gymnasiet som är en gymnasiesärskola att tillhöra Carlforsska.

Klart med inriktning på samhällsvetenskapsprogrammet

Elever som börjar i år är inte berörda

De elever som börjar i år får fortfarande välja på båda inriktningarna och läsa klart här på skolan.

2021-04-26

För dig som påbörjar utbildningen nu till hösten 2021

Du som börjar hos oss i år kan välja på både samhällsinriktningen och beteendeinriktningen hos oss och får gå klart den inriktningen på skolan.

För dig som börjar nästa år på gymnasiet

Förändringen gäller för elever som börjar gymnasiet hösten 2022. Då kommer vi på Carlforsska endast ha beteendeinriktningen som alternativ på samhällsvetenskapsprogrammet . Det är den inriktning som de flesta av våra elever söker sig till idag.


På Carlforsska ser vi det som en möjlighet att vi kan spetsa oss ytterligare. Vi har en lång erfarenhet inom området och vi ser också stora samverkansmöjligheter med andra program så som IB och Vård och omsorg.


Börjar du gymnasiet nästa år och vill läsa samhällsinriktningen på samhällsvetenskapsprogrammet kan du göra det på Rudbeckianska gymnasiet eller Widénska gymnasiet, samt på flera av de fristående skolorna.

Bild på elev som håller en kamera

Mediainriktningen behålls på det estetiska programmet.

Beslut togs 21 april

Inriktningen estetik och media på estetiska programmet har utretts om det ska avvecklas eller inte. Glädjande togs beslut om att behålla inriktningen på programmet hos oss.

2021-04-21

Mediainriktningen är en viktig del i estetiska programmet. Skarpa projekt görs tillsammans med elever från övriga programmet. Till exempel filmar mediaeleverna konserter, samt dans- och teaterföreställningar. I fotostudion tas bilder till bland annat affischer och digitalt material.

Det här beslutet betyder också att vi kan fortsätta vår unika samverkan i olika projekt tillsammans med de övriga inriktningarna på estetiska programmet.

 

Vår inriktning Estetik och media har flera fördjupningskurser inom foto och film, det finns ingen annan skola som erbjuder så många renodlade foto- och filmkurser. Här får eleverna utveckla sitt hantverk.

 

Beslutet togs den 21 april av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och är en del av en större utredning. I gymnasieutredningen görs en helhetsöversyn på de kommunala gymnasieskolorna för att skapa bra ekonomi och attraktivitet till alla skolor.

DIGITALA PROVA-PÅ-DAGAR på CARLFORSSKA

Vill du vara med och få fördjupad information ?

Vi erbjuder digitala prova-på-dagar på alla våra program och inriktningar. De kommer att vara lite olika beroende vilket program du väljer att besöka. Ta kontakt med det program eller den inriktning du är intresserad av via de länkade mailadresserna nedan så får du mer information.

2021-01-26

DIGITALT ÖPPET HUS

Tack för besöken

Det går fortfarande bra att se flmerna samt även chatta med oss. Tänk bara på att eleverna kanske inte svarar direkt pga andra åtaganden. Skicka dina frågor när du vill så svarar de när de kan.

2021-01-25


Film om skolan

I den här filmen får du information om rektorn och se våra lokaler i skolan.Vill du chatta med rektor och studie- och yrkesvägledare gör du det via mail:


Rektor: johanna.kamph@vasteras.se

Biträdande rektor: johanna.werme.bladh@vasteras.se

Studievägledare: christer.sjoberg@vasteras.se
IB-programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet


Här kan du se filmer om våra program. Kom sedan in i chattkanalen och chatta med våra elever och lärare. De är beredda att svara på dina frågor om skolan, programmet, elevaktiviteter och allt du kan komma på. Chatta med lärare och elever på messenger.


Chat på messenger


Öppet hus -

Vård- och omsorgsprogrammet

Öppet hus -

IB-programmet

Öppet hus- Samhällsvetenskapsprogrammet


Fler filmer om ovanstående program

Om Vård- och omsorgsprogrammet

Om IB-programmet

Om Samhällsvetenskapsprogrammet

Estetiska programmet

Här kan du se filmer om alla våra inriktningar. Kom sedan in i chattkanalen och chatta med våra elever och lärare. De är beredda att svara på dina frågor om skolan, programmet, elevaktiviteter och allt du kan komma på. Chatten är på messenger Instagram.

Chat på messenger

Chat på Instagram


Öppet hus - Estetiska programmet

Öppet hus - inriktning Bild

Öppet hus - inriktning Dans

Öppet hus - inriktning Media

Öppet hus - inriktning Musik

Öppet hus - inriktning Teater


Fler filmer om Estetiska programmet


Om Estetiska programmet

Om inriktning Bild

Om inriktning Dans

Om inriktning Media

Om inriktning Musik

Om inriktning Teater

Kamera som hålls i en hand

Mediainriktningen startar som vanligt hösten 2021

Alla som påbörjar utbildningen får gå kvar

Till hösten 2021 kommer du att kunna söka till mediainriktningen precis som vanligt. När du påbörjar utbildningen hos oss kommer du också att få slutföra den hos oss, oavsett vilket beslut som kommer att tas rörande inriktningens framtid.

2020-10-23

I onsdagens VLT står det om ett inriktningsbeslut som kan påverka de kommunala gymnasieskolorna. Ett av inriktningsbesluten rörde vår Mediainriktning på Estetiska programmet.


Mediainriktningen kommer att starta till hösten 2021. De eleverna som börjar hos oss i höst kommer att få gå klart sin utbildning precis som den är i dag. Om ett framtida beslut visar att vi behöver avveckla programmet kommer vi inte ta in nya elever till programmet. Vi väntar det slutliga beslutet i april. Då kan ni läsa om det här på webben. Det berör dock inte elever som startar hösten 2021.


Vår mediainriktning fokuserar på film- och tv-produktion, fotografering samt sociala medier. Här får du en gedigen fördjupning inom områdena film och foto – det är kunskaper som efterfrågas i takt med att vårt samhälle digitaliseras allt mer. Via utbildningens elevförening genomför vi skarpa projekt på uppdrag av faktiska kunder, vilket ger dig värdefull erfarenhet och möjligheten att bygga framtida och relevanta kontaktnät. Du får också skapa ett eget skolkonto på Instagram. Det använder vi till att studera Instagrams algoritmer och du får förståelse för vad som avgör om ett konto växer eller inte.

 

Har du frågor om mediainriktningen eller har övriga frågor om Estetiska programmet är du välkommen att kontakta vår biträdande rektor här på skolan som också har ansvar för det programmet.


Kontaktuppgifter till biträdande rektor Johanna Werme-Bladh

Läs mer om Estetiska programmet