Länk till Vklass

Nominerad till Guldäpplet 2020

Anna Engbom, lärare i matematik

Vi är stolta över att Anna Engbom, lärare i matematik på Carlforsska gymnasiet är nominerad till Guldäpplet 2020. Ett prestigefyllt lärarpris som innebär utveckling av skolan och pedagogiken med digitala verktyg och arbetssätt.

Anna Engbom är nominerad bland annat för att hon drivit det digitala utvecklingsarbetet på skolan. Hon lyckades genomdriva hela övergången till distansundervisning i våras via digitala verktyg på ett dygn och få med all undervisande personal. Personalen uttrycker att hennes insatser var helt avgörande för att kunna gå över till distansutbildning på så kort tid.

Anna är dessutom en mycket driven, entusiasmerande och av sina elever uppskattad pedagog.

Bland de nominerade utser juryn tre finalister som presenteras den 25 september i samband med den digitala Bokmässan. Prisutdelningen kommer att ske på Guldäpplets dag i Stockholm senare i höst.


Fakta om Guldäpplet
Guldäpplet är en utmärkelse som syftar till att synliggöra lärare som utvecklar undervisningen med stöd av digitala verktyg, medier och arbetsformer. Lärare som lyfter både sina egna elever och sina kollegor, genom samarbete och delning av erfarenheter. Nomineringar görs av kollegor, skolledare och skolhuvudmän över hela landet. Det betyder att det är skolans professioner som väljer ut, motiverar och lyfter fram sina kandidater. Utmärkelsen blir på så vis en spegling av professionernas egen bedömning av viktiga insatser och trender.

Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Regioner, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Gleerups Utbildning, ILT Inläsningstjänst, Netsmart, Studentlitteratur samt den ideella stiftelsen DIU, grundare och koordinator.

I juryn finns företrädare för samtliga partners, de två senaste årens Guldäpplepristagare samt professor Åke Grönlund, Örebro universitet.