Länk till mer information om IST Home

Utbyggnaden av Carlforsska

Bygget är i full gång, kolla in hur det nya skolområdet kommer se ut!

Se nedan för mer information

Du som är nyfiken på det nya skolområdet och tidplanen för bygget kan läsa mer via Västerås stads hemsida.

Carlforsska får flera nya byggnader, både inne vid skolomgården men även längre upp mot Kristiansborgsallén. På den delen vid badet kommer delar av nya byggnaden att tillhöra Carlforsska.

Illustrationen av Carlforsskas nya byggnader och skolområde är skapad av Archus.

 

Illustration över hur expeditionen kommer att se ut

Matsalen och administrationslokalerna byggs ut (E-huset)

Illustration över nya byggnaden på skolgården

Det nya F-huset byggs på den östra delen av skolgården, mot Vallgatan.

Illustration av Carlforsskas nya skolområde

Rektor Johanna Kamph och en av de biträdande rektorerna Johanna Werme Bladh var med och tog första spadtaget.