Länk till mer information om IST Home

Om Carlforsska

Välkommen till Carlforsska

Fokus på din utveckling i en inspirerande miljö

På Carlforsska möts elever från mångav olika program. Gemensamt är ett brett internationaliseringsarbete med fokus på demokrati. Vi är en certifierad EU-skola samt en Amnesty partnerskola. Här kan du även arbeta med Ung företagsamhet (UF) och du får en skola som har samarbete med bransch och näringsliv. Skolan ligger nära centrum och högskolan.

Ett stort utbud

Carlforsska har en stor bredd av program. Här blandas nationella program, introduktionsprogram och program för anpassad gymnasieskola (tidigare gymnasiesärskola). Det skapar en härlig dynamik. Det finns specialprogram så som det internationella IB-programmet som är helt på engelska. Samhällsvetenskapsprogrammet riktar in sig på beteende och samspel mellan människor.

Trygghet och trivsel

Hos oss på Carlforsska gymnasiet lägger vi stort fokus på elevinflytande; vi har programråd och skolråd där elevrepresentanter från samtliga klasser får träffa skolledningen och diskutera vad som är viktigt ur ett elevperspektiv. Vi har även ett matråd och en bra elevhälsa med skolsköterska, kurator, specialpedagog samt studie- och yrkesvägledare.

Vi har trivselregler på skolan som elever och personal har tagit fram tillsammans. För oss är det viktigt att vi visar respekt och hänsyn till varandra och hjälps åt att skapa en bra miljö.

För att du ska känna dig trygg som elev har varje klass två mentorer som träffar klassen varje vecka. Du kan vända dig till dina mentorer om det är något som du behöver hjälp med kring dina studier och hur du trivs i dina undervisningsgrupper.

Under läsåret följer vi upp hur elever upplever trygghet och trivsel genom samtal på mentortider, i utvecklingssamtal och via trygghet- och trivselenkäter. Våra elever är engagerade i att skapa en bra och trygg stämning på skolan.

Kunskap

Carlforsska är känt för sin vänliga och öppna atmosfär, våra välutbildade lärare undervisar våra elever för framtiden genom att erbjuda studier i en stimulerande miljö. Studieresor, projekt, grupparbeten, lektioner, utflykter och arbetsplatsförlagt lärande är bara några av de olika lärmetoder vi använder oss av.

Vi erbjuder en inspirerande och utmanande studietid i ljusa och moderna lokaler med en känsla av tradition och nytänkande.

Introduktionsdagar

När du börjar på Carlforsska gymnasiet har vi introduktionsdagar i skolstarten då du lär känna din mentor, dina lärare och dina klasskamrater. Allt för att du ska känna dig trygg i våra lokaler och med dina nya kompisar så att du får bra år hos oss.

Kultur

Carlforsska är en mötesplats där ungdomar får möjlighet att utveckla sin självständighet och personlighet men även empati och tolerans i samarbetet med andra. Vi studerar vår egen och andras kulturer, både teoretiskt och praktiskt via studieresor och internationella utbyten.

Kreativitet

Carlforsska är fyllt av aktiviteter - till exempel i vårt välfyllda café, bildsalen och biblioteket. Våra danssalar, övningsrum och vår fantastiska scen sjuder av energi och våra mycket sevärda föreställningar får hela skolan att leva upp.

Namnet Carlforsska

Knut Carlfors, som givit namn till Carlforsska, var rektor under åren 1953-1958.