Länk till Vklass

Våra program på gymnasiesärskolan

Här läser ni om de program som finns på Carlforsska. Till hösten 2022 kommer även CEH att tillhöra Carlforsska gymnasiet. Fram till dess kan du läsa om deras gymnasiesärskoleprogram på deras webb: www.vasteras.se/ceh

 

Information om programmet för estetiska verksamheter på gymnasiesärskolan - Carlforsska gymnasiet

Programmet för estetiska verksamheter

Det kreativa programmet inom dans, musik, teater och media

Du får lära dig olika uttrycksformer, utveckla din fantasi, nyfikenhet och kreativitet.Du får också utveckla din förmåga att samarbeta och möta människor i olika situationer.

Teoretiska och praktiska kurser vävs ihop till en enhet. I programmet ingår gemensamma ämnen som svenska, matematik, engelska, samhällskunskap, estetisk verksamhet samt idrott och hälsa. Du får fördjupa dig inom musik, dans och teater. I programmet får du också arbeta med media. I utbildningen ingår att du gör APL (arbetsplats förlagt lärande)


Information om programmet Hälsa, vård och omsorg på gymnasiesärskolan - Carlforsska gymnasiet

Programmet för hälsa, vård och omsorg

Programmet om människan och om vad som gör oss friska eller sjuka.

Du får lära dig baskunskaper om hälsa, vård och omsorg, service och bemötande. Du får också kunskaper om friskvård och arbete med aktiviteter för barn och äldre.

Hur är utbildningen upplagd ?

På programmet får du grundläggande kunskaper och färdigheter inom vård och omsorg. Teori vävs ihop till en helhet. I utbildningen ingår att du gör aPL (arbetsplatsförlagt lärande). De gemensamma ämnena är svenska, matematik, estetisk verksamhet samt idrott och hälsa. Du får också baskunskaper inom vård, omsorg och hälsa, fritid och friskvård samt inom service och bemötande.


  • Du är här:
  • Carlforsska /
  • Studera här /
  • Våra program på Gymnasiesärskolan