Länk till Vklass

Våra program på gymnasiesärskolan

Information om programmet för estetiska verksamheter på gymnasiesärskolan - Carlforsska gymnasiet

Programmet för estetiska verksamheter

Det kreativa programmet inom dans, musik, teater och media

Du får lära dig olika uttrycksformer, utveckla din fantasi, nyfikenhet och kreativitet.Du får också utveckla din förmåga att samarbeta och möta människor i olika situationer.

Teoretiska och praktiska kurser vävs ihop till en enhet. I programmet ingår gemensamma ämnen som svenska, matematik, engelska, samhällskunskap, estetisk verksamhet samt idrott och hälsa. Du får fördjupa dig inom musik, dans och teater. I programmet får du också arbeta med media. I utbildningen ingår att du gör APL (arbetsplats förlagt lärande)


  • Du lär dig om olika estetiska uttrycksformer, till exempel dans, teater och musik.
  • Du får utveckla din fantasi, nyfikenhet och kreativitet
  • Du lär dig att samarbeta och möta människor i olika situationer.

 


Gymnasiegemensamma ämnen

Poäng

Engelska 1

100

Estetisk verksamhet

100

Historia 1

50

Idrott och Hälsa 1

200

Matematik 1

100

Naturkunskap 1

50

Religionskunskap 2

50

Samällskunskap 1

50

Svenska 1

200

Summa

900


Programgemensamma kurser/fördjupning 1300p

Poäng

Estetisk kommunikation 1

100

Estetisk kommunikation 2

100

Konst och kultur 1

100

Medieproduktion

100

Svenska 2

100

Musik 1

100

Musik 2

100

Dans 1

100

Dans 2

100

Hem- och konsumentkunskap

100

Service- och bemötande

100

Teater 1

100

Teater 2

100

Summa

1300

 

Övriga kurser

Poäng

Programfördjupning

700

Individuellt val

200

Gymnasiesärskolearbete

100

Summa

1000

Efter utbildningen kan du läsa på tex folkhögskola.


Information om programmet Hälsa, vård och omsorg på gymnasiesärskolan - Carlforsska gymnasiet

Programmet för hälsa, vård och omsorg

Programmet om människan och om vad som gör oss friska eller sjuka.

Du får lära dig baskunskaper om hälsa, vård och omsorg, service och bemötande. Du får också kunskaper om friskvård och arbete med aktiviteter för barn och äldre.

Hur är utbildningen upplagd ?

På programmet får du grundläggande kunskaper och färdigheter inom vård och omsorg. Teori vävs ihop till en helhet. I utbildningen ingår att du gör aPL (arbetsplatsförlagt lärande). De gemensamma ämnena är svenska, matematik, estetisk verksamhet samt idrott och hälsa. Du får också baskunskaper inom vård, omsorg och hälsa, fritid och friskvård samt inom service och bemötande.


Du får lära dig om hälsa, vård, omsorg och service och samverkan mellan människor.


Gemensamma ämnen inom gymnasiesärskolan

Poäng

Engelska 1

100

Estetisk verksamhet

100

Historia 1

50

Idrott och Hälsa 1

200

Matematik 1

100

Naturkunskap 1

50

Religionskunskap 2

50

Samällskunskap 1

50

Svenska 1

200

Summa

900


Programgemensamma kurser/fördjupning 1300p

Poäng

Hälsa 1

100

Hälsa 2

100

Människan

100

Service och bemötande

100

Vård och omsorg 1

100

Vård och omsorg 2

100

Vård och omsorg 3

100

Barnet i förskolan 1

100

Barnet i förskolan 2

100

Människokroppen 1

100

Hem- och konsumentkunskap

100

Entreprenörskap 1

100

Svenska 2/Sva 2

100

Summa

1300


Övriga kurser 300

Poäng

Individuellt val

200

Gymnasiesärskolearbete

100

Summa

300

Efter utbildningen

Du kan arbeta inom fritid, friskvård, äldreomsorg och förskola.


  • Du är här:
  • Carlforsska /
  • Studera här /
  • Våra program på Gymnasiesärskolan