Länk till mer information om IST Home
Information om Ekonomiprogrammet på CEH, Carlforsska Ekonomi- och handelsskola

Ekonomiprogrammet

För dig som vill få en bred ekonomiutbildning

Det här är utbildingen för dig som vill läsa vidare på högskola/universitet inom ekonomiområdet eller inom andra samhällsvetenskapliga utbildningar. Hos oss får du en bred ekonomiutbildning som förbereder dig för högskolestudier. Efter din högskoleutbildning kan du till exempel arbeta som marknadsförare, mäklare, revisor, jurist eller starta eget företag.

Ett bra högskoleförberedande program

På Carlforsska får du en utbildning som sätter ekonomi i ett större sammanhang. För att lösa framtidens utmaningar för samhället såväl som för företagen krävs det att vi samverkar med varandra och har kunskaper som går över ämnesgränserna.Information om Ekonomiska spetsutbildningen mot internationellt företagande på CEH, Carlforsska Ekonomi- och handelsskola

Ekonomisk spetsutbildning mot internationellt företagande

Ekonomisk gymnasieutbildning i framkant

Det här är utbildningen för dig som är studiemotiverad och vill studera med andra som delar din ambitionsnivå. Tillsammans med Mälardalens universitet ger vi dig möjlighet att läsa en högskolekurs redan under din gymnasietid.

Nära samarbete med Mälardalens universitet

Utbildningen sker i nära samarbete med Mälardalens universitet som är mycket framstående inom internationell ekonomi. Genom vårt samarbete med Handelskammaren Mälardalen kommer du att få träffa företag som verkar internationellt.

Programblad för Ekonomi spets Pdf, 259.6 kB.


Information om estetiska programmet på Carlforsska gymnasiet

Estetiska programmet

Ett kreativt högskoleförberedande program

För dig som vill ha högskolebehörighet samtidigt som du utvecklar dina estetiska uttryck.  

Estetiska programmet, AST-klass

En möjlighet för dig som har en diagnos inom autismspektrum

Samma kurser men i lugnare tempo. Du läser enligt studieplanen som gäller för Estetiska programmet Mosaiken på bilden är skapad av Camilla Caro Jara

Estetiska programmet, AST-klass på Carlforsska gymnasiet

AST-klass på estetiska programmet är för dig som har en diagnos inom autismspektrum. Där finns goda möjligheter att göra anpassningar som just du behöver. Du får en lugn lärmiljö och undervisas av behöriga lärare som har lång erfarenhet och hög kompetens inom AST-området. Alla ämnen läser du i E-huset på Carlforsska.

Samma kurser men i lugnare miljö och tempo

I AST-klassen läser du enligt studieplanen som gäller för estetiska programmet. Det innebär att du läser alla kurser inom programmet, men det kan vara i en annan ordning och i ett annat tempo.

Skillnaden mellan AST-klass och skolans andra klasser är att du läser i en mindre undervisningsupp i gymnasiegemensamma ämnen som exempelvis svenska, engelska och matematik. Det gör du i anpassade och lugna lokaler i E-huset på Carlforsska gymnasiet. Där finns anpassade lokaler för både lektioner och raster.

Inriktningskurserna inom bild, dans, media, musik eller teater läser du tillsammans med andra elever på programmet, även det i E-huset.

Läs mer om Estetiska programmets kurser här

Du kan läsa samtliga inriktningarna i AST-klass

Du kan läsa i AST-klass på estetiska programmets samtliga inriktningar: bild, dans, media, musik eller teater.

Läs mer om Estetiska programmets inriktningar här

Så här ansöker du

Du ansöker på samma sätt som till alla andra nationella program på gymnasieskolan.

  1. Logga in med din inloggning till Dexter.
  2. Sök estetiska programmet och välj inriktning.
  3. Välj profil AST-klass.
  4. Läs igenom informationsbladet om AST-klasser som ligger i dexter.

För att du ska få en trygg övergång och introduktion innan skolstart kommer personal från skolan att ta en personlig kontakt under våren. Vi kommer att be om dkumentation som styrker diagnosen.

Kontakta oss vid frågor

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Mikaela Ekehult
Lärare AST-klass, Carlforsska gymnasiet
Telefon: 021-39 07 37
E-post: mikaela.ekehult@vasteras.se

Johanna Werme Bladh
Biträdande rektor, Carlforsska gymnasiet
Telefon: 021-39 07 87
E-post: johanna.werme.bladh@vasteras.se

 

Information om Handels- och administrationsprogrammet på CEH, Carlforsska Ekonomi- och handelsskola

Försäljnings- och serviceprogrammet

Praktiska yrkeskunskaper & handelsteori

Försäljnings- och serviceprogrammet är yrkesprogrammet som förbereder dig för jobb och en rad karriärmöjligheter inom handeln. Som handelscentrum i Mälardalen går Västerås mot en spännande framtid. Vill du arbeta som säljare inom sporthandel, kläder, livsmedel eller andra säljjobb – kanske rent av starta eget ? Kanske finner du en intressant väg på den nya yrkeskartan som näthandeln skapat? Då är det här rätt utbildning för dig.

Ett yrkesförberedande program med högskolebehörighet

Du får praktiska yrkeskunskaper och handelsanpassad teori, vilket ger dig en god förståelse för hur en butik och lönsamt företagande fungerar. Vi skapar en stabil grund att stå på inför din yrkeskarriär. Försäljnings- och Serviceprogrammet är ett yrkesprogram men innehåller många teoretiska ämnen.

Programmet erbjuder också programinriktat val för dig som saknar betyg i matematik eller engelska. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få mer information om hur du söker det.

Programblad för försäljnings- och serviceprogrammet Pdf, 249.8 kB.

 

Information om Fenix, Individuellt alternativ på Carlforsska IM

Individuellt alternativ, Fenix

Individuellt och utökat stöd

Fenix är ett alternativ för dig som vill ha ett individuellt och utökat stöd. Här får du tid att lära i din egen takt och på det sätt som passar dig. Vi erbjuder också aktiviteter för att förbereda dig inför arbetslivet och livet som vuxen.  

Vi erbjuder dig att läsa svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska. Du kan också fördjupa dig i friskvård, musik eller kreativ verkstad. Vi finns i egna lokaler bland småföretagen i Bäckby Park.


Information om Wegas, Individuellt alternativ på Carlforsska IM

Individuellt alternativ, Wegas

För dig som har eller är på väg att få en diagnos inom autismspektrat (AST)

Undervisningen sker i små grupper i egna lokaler. På Wegas läser du Individuellt alternativ med utökat stöd.


Målet med dina studier på Wegas är att du ska få en individuellt utformad gymnasieutbildning som ger dig de kunskaper du behöver för fortsatta studier eller arbete. Målet är också att du ska utvecklas som person och få ett så självständigt ungdoms- och vuxenliv som möjligt.

Information om individuellt alternativ på Carlforsska IM

Individuellt alternativ - Vasagatan 65

Läsa in ett eller flera grundskoleämnen för att komma vidare

Att gå Individuellt alternativ innebär att du läser ämnen som du saknar från grundskolan för att få behörighet till gymnasieskolan, vuxenutbildningen eller en väg vidare till arbete. Tillsammans med din mentor och studie- och yrkesvägledare planerar du hur din individuella studieplan ska se ut under din tid hos oss.

Utbildning som förbereder dig inför framtiden

Individuellt alternativ riktar sig till dig som har behov av att läsa ett eller flera grundskoleämnen för att göra dig behörig för ett nationellt program, ett annat introduktionsprogram eller för vuxenstudier. Kanske behöver du mer tid för att nå målen i ämnena och har behov av att kunna göra en individuell lösning som passar dig för att du ska kunna gå vidare till utbildning eller arbete.


Information om International Baccalaureate Diploma Programme - IB - på Carlforsska gymnasiet

International Baccalaureate Diploma Program - IBDP  

IB program prepares you for the future and futhur studies around the world. The program is all in english.

logga IB

Högskoleförberedande program

 

IB är ett studieförberedande program som är likadant över hela världen och genom detta så antas du till högre utbildningar i andra länder på samma sätt som alla andra som läst ett IB-program. Du får givetvis också behörighet till universitet och högskola i Sverige. Du söker på samma sätt som du söker de andra gymnasieprogrammen men om du inte har svenska som modersmål och vistats i Sverige en kortare tid så kan du ändå få en plats genom att göra inträdesprov i engelska och matematik. "think globally, act locally"

 

In English

You can read more about the IB program at Carlforsska gymnasium below. It is all in english.

More about IB Pdf, 266.5 kB.


Information om Samhällsvetenskapsprogrammet på Carlforsska gymnasiet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning beteendevetenskap

Hos oss får du fördjupade kunskaper om hur människor och samhällen fungerar utifrån sociala, kulturella och psykologiska perspektiv. Med engagerade lärare får du kombinera teori med olika praktiska moment, studiebesök och fältstudier inom Sverige och Europa.

En högskoleförberedande utbildning med många praktiska moment

På Carlforsska gymnasiet läser du samhällsvetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap. Vi ger dig en bred och verklighetsförankrad utbildning med studiebesök, rollspel, gästföreläsare, historiskt kulturella resor och fältstudier utomlands. Det du lär dig i teorin blir till konkreta, praktiska erfarenheter som du har nytta av i dina vidare studier på tex högskola och universitet.


Programmet är högskoleförberedande och genomsyras av ett lokalt och globalt perspektiv. Med inriktningen beteendevetenskap läggs fokus på beteenden och samspel mellan människor.


Genom att Carlforsska gymnasiet är en EU-ambassadörsskola och Amnesty partner skola får du även fördjupande kunskaper i mänskliga rättigheter, globala mål, demokrati och hur Sverige och andra länder styrs.


Programmet erbjuder också programinriktat val för dig som saknar betyg i matematik eller engelska. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få mer information om hur du söker det.


Information om Språkintroduktion på Carlforsska IM

Språkintroduktion

Svenska i fokus

Språkintroduktion riktar sig till dig som är 16-20 år och nyanländ i Sverige. Du får möjlighet att lära dig svenska spåket samtidigt som du läser in vissa andra grundskoleämnen.

På Carlforsska språkintroduktion börjar du lära dig svenska språket. Beroende på vilket mål du har kombinerar du svenska som andraspråk med andra grundskoleämnen för att senare få behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram, högskoleförberedande program, vuxenutbildning eller arbetslivet.


Bild på två elever som går på vård- och omsorgsprogrammet.

Vård- och omsorgsprogrammet

Yrkesprogram med stora möjligheter till jobb efter studenten

Programmet för dig som vill ha en examen som undersköterska men samtidigt ha möjlighet att studera vidare.

logga

Branschrekommenderad utbildning

Vi ingår i Vård- och omsorgscollege Västmanland och bedriver en kvalitetssäkrad och verklighetsanpassad utbildning tillsammans med våra samarbetspartners inom Vård- och omsorgscollege.


Programmet erbjuder också programinriktat val för dig som saknar betyg i matematik eller engelska. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få mer information om hur du söker det.

Programblad för Vård- och omsorgsprogrammet Pdf, 852.8 kB.

Nyhet!

Inför APL på Vård- och omsorgsprogrammet ska du vara beredd på att du kan behöva uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret från polisen. Kontakta oss på skolan om du har frågor om detta innan du söker till Vård- och omsorgsprogrammet.