Länk till Vklass
Information om Samhällsvetenskapsprogrammet på Carlforsska gymnasiet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Utbildningen med internationellt samhällsfokus

Passar för dig som är intresserad av samhällsfrågor i ett internationellt perspektiv. Du väljer till senare år om du vill göra detta på samhällsvetenskaplig inriktning eller beteendevetenskaplig inriktning.


Högskoleförberedande program

Carlforsska gymnasiet är en FN-skola och vårt Samhällsvetenskapliga program ger dig en bred och verklighetsförankrad utbildning med studiebesök, gästföreläsare, historiskt kulturella resor och fältstudier utomlands. Programmet är högskoleförberedande och genomsyras av ett lokalt och globalt perspektiv i båda våra inriktningar; beteendevetenskap och samhällsvetenskap.


Programmet erbjuder också programinriktat val för dig som saknar betyg i matematik eller engelska. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få mer information om hur du söker det.

På samhällsprogrammet på Carlforsska får du en verklighetsförankring och träning inför framtiden. Du får läsa ett teoretiskt program som också innebär möjlighet till studiebesök, gästföreläsare, rollspel och fältstudier utomlands. Detta gör att det du lär dig i teorin blir till konkreta, praktiska erfarenheter som du har nytta av i dina vidare studier på tex högskola och universitet.

Du kan välja mellan två olika inriktningar men oavsett vilken du väljer får du kunskaper om internationella relationer, hur Sverige och andra länder styrs, mänskliga rättigheter, arbeta med de globala målen i undervisningen och möjligheter till utbyte med andra länder.


Här lär du dig hur människor fungerar, både som individer och deltagare i grupp. Du lär dig också om kommunikation och får förståelse för vad som formar och påverkar oss människor och våra beteenden.

I kurserna psykologi, sociologi, kommunikation och ledarskap får du möjlighet att utveckla förmågan att se samband och bakgrund till reaktioner och handlingar i olika sociala sammanhang. Du får fördjupa dig i hur människor kommunicerar, lär och leder varandra.Gymnasiegemensamma kurser 1150 p

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100

Summa

1150


Programgemensamma kurser 300 p

Poäng

Filosofi 1

50

Moderna språk

200

Psykologi 1

50

Summa

300


Övriga gemensamma kurser 300 p

Poäng

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Summa

300


Inriktning Samhällsvetenskap

Poäng

Karaktärsämnen

450

Geografi 1

100

Historia 2

100

Religionskunskap 2

50

Samhällskunskap 2

100

Samhällskunskap 3

100

Programfördjupningskurser

300

Summa

750


Inriktning Beteendevetenskap

Poäng

Karaktärsämnen

450

Ledarskap och organisation

100

Psykologi 2a

50

Samhällskunskap2

100

Kommunikation

100

Sociologi

100

Programfördjupningskurser

300

Summa

750

Efter studenten från Samhällsvetenskapliga programmet kan du studera vidare på högskola och universitet till samhällsvetare, beteendevetare, polis, ekonom eller arkitekt, för att bara nämna några utbildningar som programmet ger behörighet till.