Länk till mer information om IST Home
Information om Samhällsvetenskapsprogrammet på Carlforsska gymnasiet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning beteendevetenskap

Hos oss får du fördjupade kunskaper om hur människor och samhällen fungerar utifrån sociala, kulturella och psykologiska perspektiv. Med engagerade lärare får du kombinera teori med olika praktiska moment, studiebesök och fältstudier inom Sverige och Europa.


En högskoleförberedande utbildning med många praktiska moment

På Carlforsska gymnasiet läser du samhällsvetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap. Vi ger dig en bred och verklighetsförankrad utbildning med studiebesök, rollspel, gästföreläsare, historiskt kulturella resor och fältstudier utomlands. Det du lär dig i teorin blir till konkreta, praktiska erfarenheter som du har nytta av i dina vidare studier på tex högskola och universitet.


Programmet är högskoleförberedande och genomsyras av ett lokalt och globalt perspektiv. Med inriktningen beteendevetenskap läggs fokus på beteenden och samspel mellan människor.


Genom att Carlforsska gymnasiet är en EU-ambassadörsskola och Amnesty partner skola får du även fördjupande kunskaper i mänskliga rättigheter, globala mål, demokrati och hur Sverige och andra länder styrs.


Programmet erbjuder också programinriktat val för dig som saknar betyg i matematik eller engelska. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få mer information om hur du söker det.


Lär dig förstå dig själv och andra

Här läser du inriktning beteendevetenskap och på programmet lägger vi stor vikt vid aktuella frågor som rör samspel och kommunikation, ledarskap och jämställdhet men också vid sådant som främjar lycka och välbefinnande i livet. Vi diskuterar även hur man kan leva hållbart både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Frågor om hur vi kan skapa miljöer som inkluderar människor och hur vi kan motverka utanförskap och extremism är också viktiga.

Du lär dig hur människor fungerar, både som individer och deltagare i grupp. Du lär dig också om kommunikation och får förståelse för vad som formar och påverkar oss människor och våra beteenden.

I kurserna psykologi, sociologi, kommunikation och ledarskap får du möjlighet att utveckla förmågan att se samband och bakgrund till reaktioner och handlingar i olika sociala sammanhang. Du får fördjupa dig i hur människor kommunicerar, lär och leder varandra.

 


Gymnasiegemensamma kurser 1150 p

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100

Summa

1150


Programgemensamma kurser 300 p

Poäng

Filosofi 1

50

Moderna språk

200

Psykologi 1

50

Summa

300


Övriga gemensamma kurser 300 p

Poäng

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Summa

300


Inriktning Beteendevetenskap

Poäng

Karaktärsämnen

450

Ledarskap och organisation

100

Psykologi 2a

50

Samhällskunskap2

100

Kommunikation

100

Sociologi

100

Programfördjupningskurser

300

Psykologi 2b

50

Religion 2

50

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

100

Valbar kurs

100

Summa

750

Beteendeinriktningen ger dig en mycket god grund att stå på för att studera vidare till en rad olika yrken
som handlar om människor eller miljöer som människor lever i. Exempel på yrken du kan studera till är:
polis, psykolog, pedagog, beteendevetare, stadsplanerare, kommunikatör, projektledare eller socionom.