Länk till Vklass
Bild på två elever som går på vård- och omsorgsprogrammet.

Vård- och omsorgsprogrammet

Yrkesprogram med stora möjligheter till jobb efter studenten

Programmet för dig som vill ha en examen som undersköterska men samtidigt ha möjlighet att studera vidare.

logga

Branschrekommenderad utbildning

Vi ingår i Vård- och omsorgscollege Västmanland och bedriver en kvalitetssäkrad och verklighetsanpassad utbildning tillsammans med våra samarbetspartners inom Vård- och omsorgscollege.

 

Programmet erbjuder också programinriktat val för dig som saknar betyg i matematik eller engelska. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få mer information om hur du söker det.


Vård- och omsorgsprogrammet är utbildningen för dig som vill arbeta med människor med särskilda behov. Programmet är ett yrkesprogram med mycket teori som ger dig goda möjligheter till arbete som undersköterska direkt efter studenten. Du ges också möjligheter att läsa kurser som ger dig särskilda behörigheter för fortsatta studier till bland annat sjuksköterska eller socionom.

 


Gymnasiegemensamma kurser 600 p

Poäng

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska1/Svenska som andraspråk 1

100

Summa

600


Programgemensamma kurser 1400 p

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

50

Anatomi och fysiologi 2

50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100

Gerontologi och geriatrik

100

Hälso- och sjukvård 1

100

Hälso- och sjukvård 2

100

Omvårdnad 1

100

Omvårdnad 2

100

Psykiatri 1

100

Psykiatri 2

100

Psykologi 1

50

Samhällskunskap 1a2

50

Social omsorg 1

100

Social omsorg 2

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Summa

1400


Övriga gemensamma kurser 300 pPoäng
Gymnasiearbete100
Individuellt val200
Summa300


Programfördjupning 200 p

Poäng

Vårdpedagogik och handledning

100

Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3

100

Summa

200

På Vård- och Omsorgsprogrammet har du minst 15 veckors abetsplatsförlagt lärande/praktik. Första praktikperioden ligger redan i år 1 så du snabbt får prova på att komma ut på en arbetsplats. Det du får göra på praktiken är knutet till de olika vårdkurserna och ingår som moment i dem.Läs Vård- och omsogrsprogrammet med inslag av Internationell Baccalaureate. Detta val gör du till senare år på Vård- och omsorgsprogrammet.

IB Career Related Programme (CRP) är ett ramverk för en internationell utbildning som integrerar IB:s värderingar, visioner och utbildningsprinciper i ett unikt program specifikt utvecklat för studerande som vill läsa ett yrkesprogram med inslag av IB. CRP förbereder för ett effektivt deltagande i livet, främja attityder och livsval. Vidare uttveckals din förmåga och vilja att göra en positiv skillnad.

De flesta kurser i CRP på Carlforsska är desamma som på VO och du har APL som alla andra på VO och följer de flesta andra kurserna tillsammans med övriga VO-elever. På CRP ersätts några av skolverkets kurser (tex engelska och svenska) med IBDP:s engelska och svenska samt fyra ”kärnkurser”. Det finns en stark tonvikt på internationell förståelse. Programmet undervisas främst på svenska med vissa kurser på engelska.

Alla som studerar på CRP följer också specialiserade kurser, ”kärnkurser”, som uppmuntrar till personliga och professionella färdigheter, att utvecla sina språkkunskaper, att förbättra lärandet genom omtänksamhet och reflekterande projekt. När du fullföljt dina CPVO:studier har du samma examen som andra elever på VO samt det internationella IBCP-certifikatet vilket underlättar vid ansökan om arbete och studier internationellt.


Direkt efter studenten kan du ut och jobba som undersköterska men du kan också välja att studera vidare på högskola och universitet. I utbildningen ingår flera kurser som ger dig särskilda behörigheter och du kan också genom rätt val skaffa dig fler behörigheter utöver dessa.