Länk till Vklass
Information om Fenix, Individuellt alternativ på Carlforsska IM

Individuellt alternativ, Fenix

För indivudellt och utökat stöd

Fenix är ett alternativ för dig som vill ha ett individuellt och utökat stöd. Här får du tid att lära i din egen takt och på det sätt som passar dig. Du kan också välja att prova på arbetslivet genom praktik.


 

Vi erbjuder dig att läsa svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska. Du kan också kan fördjupa dig i friskvård, musik eller kreativ verkstad. Vi finns i egna lokaler bland småföretagen i Bäckby Park.


Det här får du på programmet

På Fenix kan du läsa svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska på grundskolenivå. Tillsammans med dina två mentorer tar ni fram en studieplan och ett schema som är individuellt anpassat för dig. Du kan läsa på Fenix i 1 till 3 år. Alla elever arbetar i egen takt utifrån sin plan. På Fenix finns det både stora och små rum med enskilda arbetsplatser. Du har tillgång till flera lärare och speciallärare som kan hjälpa dig vidare i dina studier. Vill du ha praktik så har vi en praktiksamordnare som ordnar praktikplats och följer med dig så att du kommer igång. Det går att kombinera studier och praktik så att du har praktik någon eller några dagar per vecka och är i skolan resten av tiden.

Målet med programmet

Under din tid på Fenix arbetar vi tillsammans med dig för att du ska ha ett "nästa steg" mot utbildning eller arbete. Det kan vara nationellt program, yrkesintroduktion, folkhögskola eller vuxenutbildning. Det kan också vara kontakt med arbetsförmedlingen eller andra alternativ som tar dig vidare mot ett självständigt vuxenliv. Du diskuterar vilket alternativ som passar dig tillsammans med din mentor och skolans studie- och yrkesvägledare.

Praktik på Fenix

Skolan ser praktiken som en viktig möjlighet för dig att få prova på olika arbetsuppgifter och få en inblick i hur arbetslivet fungerar. Du får praktiska kunskaper som i många fall är svåra att få inom skolans väggar. Du får också träffa andra vuxna än skolpersonal som fungerar som handledare ute på arbetsplatsen. Vi på Fenix hjälper dig att ordna praktikplats utifrån dina intressen och förmågor och vi är med och stöttar dig under hela praktikperioden. Det finns många bra anledningar för dig som elev att göra praktik, till exempel för att:

  • bli mer motiverad inför studier
  • prova ett yrke före studier
  • skaffa referenser
  • få struktur på vardagen
  • få extrajobb
  • intyg på dina färdigheter


Var finns utbildningen

Fallhammargatan 2b, Bäckby företagspark. Busslinje 1, hållplats Välljärnsgatan. Gratis parkering finns utanför ingången.

Karta till google maps