Länk till mer information om IST Home
Information om Wegas, Individuellt alternativ på Carlforsska IM

Individuellt alternativ, Wegas

För dig som har eller är på väg att få en diagnos inom autismspektrat (AST)

Undervisningen sker i små grupper i egna lokaler. På Wegas läser du Individuellt alternativ med utökat stöd.


Målet med dina studier på Wegas är att du ska få en individuellt utformad gymnasieutbildning som ger dig de kunskaper du behöver för fortsatta studier eller arbete. Målet är också att du ska utvecklas som person och få ett så självständigt ungdoms- och vuxenliv som möjligt.

Det här får du på programmet

På Wegas läser du grundskoleämnen med möjlighet att i vissa fall också läsa gymnasiekurser. Tillsammans med din mentor och studie- och yrkesvägledare tar ni fram din studieplan och ett schema som är individuellt anpassat för dig och dina mål. Du kan läsa på Wegas i 1 till 3 år. Du arbetar i din egen takt utifrån din planering. På Wegas finns flera mindre klass- och grupprum. Du har tillgång till flera lärare med specialpedagogisk kompetens som kan hjälpa dig vidare i dina studier.

Så här tycker våra elever

"Jag tycker om att gå på Wegas för att lärarna hjälper dig att förstå hur du ska tänka och förklarar. Jag har fått mycket hjälp med skolämnen och kommit längre på väg mot att klara det!" - Emma

"Det är en lugn och trygg arbetsmiljö. Jag får uppgifter som utmanar mig på rätt nivå och lektionerna känns relevanta. Min närvaro har ökat mycket för jag är motiverad att gå hit!" -Arez

Målet med utbildningen

Under din tid på Wegas arbetar vi tillsammans med dig för att du ska ha ett "nästa steg" mot utbildning eller arbete. Det kan vara nationellt program, yrkesintroduktion, folkhögskola eller vuxenutbildning. Det kan också vara kontakt med arbetsförmedlingen eller andra alternativ som tar dig vidare mot ett självständigt vuxenliv. Tillsammans diskuterar vi vilket alternativ som passar dig.

Förberedelser inför arbetslivet och livet som vuxen

Att förbereda dig på livet som vuxen med allt ansvar det innebär är viktigt. Genom olika aktiviteter får du möjlighet att förstå hur arbetslivet fungerar och vad som förväntas av dig när du räknas som vuxen. Tillsammans med mentor, studie- och yrkesvägledare eller lärare gör du uppgifter som stärker dig inför ditt nästa steg. Det kan exemplevis vara

  • självkännedom och att skapa mål
  • förstå hur du kan göra val och ta beslut
  • göra studiebesök på andra skolor och utbildningar
  • få kunskap som viktiga samhällsfunktioner och myndigheter
  • besöka en eller flera arbetsplatser
  • skriva CV och personligt brev
  • lära dig hur du kan göra för att hitta bostad och jobb

Var finns vi?

Wegas Rosenhill finns på adressen Eriksborgsgatan 11.
Busslinje 2 och 6, hållplats Högskolan

Karta till google maps

 

Kartbild Eriksborgsgatan 11