Länk till Vklass
Information om Wegas, Individuellt alternativ på Carlforsska IM

Individuellt alternativ, Wegas

En utbildning som helt anpassas efter dina behov och förutsättningar

Introduktionsprogrammet individuellt alternativ på Wegas vänder sig till dig som har eller är på väg att få en diagnos inom autismspektrat (AST). Undervisningen sker i små grupper i egna lokaler.


På Wegas läser du Individuellt alternativ med utökat stöd. Målet med dina studier på Wegas är att du ska få en personligt utformad gymnasieutbildning som ger dig de kunskaper du behöver för fortsatta studier eller arbete. Målet är också att du ska utvecklas som person och få ett så självständigt ungdoms- och vuxenliv som möjigt.

Det här får du på programmet

På Wegas kan du läsa både grundskoleämnen och gymnasiekurser. Tillsammans med din mentor och studie- och yrkesvägledare tar ni fram din studieplan och ett schema som är individuellt anpassat för dig och dina mål. Du kan läsa på Wegas i 1 till 3 år. Alla elever arbetar i egen takt utifrån sin planering. På Wegas finns flera mindre klass- och grupprum. Du har tillgång till både ämneslärare och speciallärare som hjälper dig vidare i dina studier. Vill du ha praktik så har vi en praktiksamordnare som ordnar praktikplats och följer med dig så att du kommer igång. Det går att kombinera studier och praktik så att du har praktik någon eller några dagar per vecka och är i skolan resten av tiden.

Målet med utbildningen

Under din tid på Wegas arbetar vi tillsammans med dig för att du ska ha ett "nästa steg" mot utbildning eller arbete. Det kan vara nationellt program, yrkesintroduktion, folkhögskola eller vuxenutbildning. Det kan också vara kontakt med arbetsförmedlingen eller andra alternativ som tar dig vidare mot ett självständigt vuxenliv. Du diskuterar vilket alternativ som passar dig tillsammans med din mentor och skolans studie- och yrkesvägledare.

Praktik på Wegas

Skolan ser praktiken som en viktig möjlighet för dig att få prova på olika arbetsuppgifter och få en inblick i hur arbetslivet fungerar. Du får praktiska kunskaper som i många fall är svåra att få inom skolans väggar. Du får också träffa andra vuxna än skolpersonal som fungerar som handledare ute på arbetsplatsen. Vi på Wegas hjälper dig att ordna praktikplats utifrån dina intressen och förmågor och vi är med och stöttar dig under hela praktikperioden. Det finns många bra anledningar för dig som elev att göra praktik, till exempel för att:

  • bli mer motiverad inför studier
  • prova ett yrke före studier
  • skaffa referenser
  • få struktur på vardagen
  • få extrajobb
  • intyg på dina färdigheter

Var finns vi?

Wegas Rosenhill finns på adressen Eriksborgsgatan 11.
Busslinje 2 och 6, hållplats Högskolan

Karta till google maps

 

Kartbild Eriksborgsgatan 11