Länk till Vklass
Information om individuellt alternativ på Carlforsska IM

Individuellt alternativ

Läsa in flera grundskoleämnen för att komma vidare

Att gå Individuellt alternativ innebär att du läser ämnen som du saknar från grundskolan för att få behörighet till gymnasieskolan, vuxenutbildningen eller en väg vidare till arbete. Tillsammans med din mentor och studie- och yrkesvägledare planerar du hur din individuella studieplan ska se ut under din tid hos oss.

Utbildning som förbereder dig inför framtiden

Individuellt alternativ riktar sig till dig som har behov av att läsa flera grundskoleämnen för att förbereda dig för ett yrkesprogram eller höskoleförberendande program eller för vuxenstudier. Du kan vara i behov av mer tid för att nå målen i ämnena på grund av olika orsaker och ha behov avatt kunna göra en individuell lösning som passar dig för att du ska kunna gå vidare till utbildning eller arbete.

 

Det här får du på programmet

Tillsammans med din mentor och studie- och yrkesvägledare planerar du hur din individuella studieplan ska se ut under din tid hos oss. Beroende på vilket mål du har läser du mellan 1 till 3 år. Du kommer även att få ett individuellt schema med lektioner och studiepass i mindre grupper för att du ska få så mycket studietid som möjligt. Vi erbjuder ämnena svenska eller svenska som andraspråk, matematik, engelska, historia, religion, samhällskunskap och geografi. Du har möjlighet att läsa ämnen så att du blir behörig till alla nationella program men en del ämnen, exempelvis fysik, kemi och biologi kan du behöva läsa på någon annan skola. Det här kan du reda ut tillsammans med mentor innan du börjar. Det finns också möjlighet att kombinera studier med praktik om du vill ha arbetslivserfarenhet.

Målet med utbildningen

Från Individuellt alternativ kan du gå vidare till gymnasieskolans nationella program, både yrkesprogram eller studieförberedande program. Du kan även gå vidare till Yrkesintroduktion för att kombinera grundskolestudier och yrkesutbildning eller Programinriktat val för att kombinera grundskolestudier med nationellt program. Tillsammans med dig följer vi upp dina studier regelbundet och du har möjlighet att diskutera med studie- och yrkesvägledaren hur du ska gå vidare till nästa steg.

Praktik på Individuellt alternativ

Skolan ser praktiken som en viktig möjlighet för dig att få prova på olika arbetsuppgifter och få en inblick i hur arbetslivet fungerar. Du får praktiska kunskaper som i många fall är svåra att få inom skolans väggar. Du får också träffa andra vuxna än skolpersonal som fungerar som handledare ute på arbetsplatsen. Vi på Individuellt alternativ hjälper dig att ordna praktikplats utefter dina intressen och förmågor och vi är med och stöttar dig under hela praktikperioden. Det finns många bra anledningar för dig som elev att göra praktik, till exempel för att:

  • bli mer motiverad inför studier
  • prova ett yrke före studier
  • skaffa referenser
  • få struktur på vardagen
  • få extrajobb
  • intyg på dina färdigheter

Var finns vi?

Individuellt alternativ finns på Sångargatan 1.
Busslinje 2 och 6, hållplats Arosvallen eller Sångargatan.

Kommer du med bil finns en stor gratisparkering på andra sidan Vasagatan, se karta.

Karta till google maps