Länk till mer information om IST Home
Information om individuellt alternativ på Carlforsska IM

Individuellt alternativ

Läsa in flera grundskoleämnen för att komma vidare

Att gå Individuellt alternativ innebär att du läser ämnen som du saknar från grundskolan för att få behörighet till gymnasieskolan, vuxenutbildningen eller en väg vidare till arbete. Tillsammans med din mentor och studie- och yrkesvägledare planerar du hur din individuella studieplan ska se ut under din tid hos oss.

Utbildning som förbereder dig inför framtiden

Individuellt alternativ riktar sig till dig som har behov av att läsa flera grundskoleämnen för att förbereda dig för ett nationellt program, ett annat introduktionsprogram eller för vuxenstudier. Kanske behöver du mer tid för att nå målen i ämnena och har behov av att kunna göra en individuell lösning som passar dig för att du ska kunna gå vidare till utbildning eller arbete.


Det här får du på programmet

Tillsammans med din mentor och studie- och yrkesvägledare planerar du hur din individuella studieplan ska se ut under din tid hos oss. Beroende på vilket mål du har läser du mellan 1 till 3 år. Du kommer även att få ett individuellt schema med lektioner och studiepass i mindre grupper för att du ska få så mycket studietid som möjligt. Vi erbjuder ämnena svenska eller svenska som andraspråk, matematik, engelska, historia, religion, samhällskunskap och geografi. I vissa fall kan du få möjlighet att läsa in även andra ämnen i samarbete med annan gymnasieskola.


Målet med utbildningen

Från Individuellt alternativ kan du gå vidare till gymnasieskolans nationella program, både yrkesprogram eller studieförberedande program. Du kan även gå vidare till Yrkesintroduktion för att kombinera grundskolestudier och yrkesutbildning eller Programinriktat val för att kombinera grundskolestudier med nationellt program. Tillsammans med dig följer vi upp dina studier regelbundet och du har möjlighet att diskutera med studie- och yrkesvägledaren hur du ska gå vidare till nästa steg.

 

Förberedelser inför arbetslivet och livet som vuxen

Att förbereda dig på livet som vuxen med allt ansvar det innebär är viktigt. Genom olika aktiviteter får du möjlighet att förstå hur arbetslivet fungerar och vad som förväntas av dig när du räknas som vuxen. Tillsammans med mentor, studie- och yrkesvägledare eller lärare gör du uppgifter som stärker dig inför ditt nästa steg. Det kan exemplevis vara

  • självkännedom och att skapa mål
  • förstå hur du kan göra val och ta beslut
  • göra studiebesök på andra skolor och utbildningar
  • få kunskap som viktiga samhällsfunktioner och myndigheter
  • besöka en eller flera arbetsplatser
  • skriva CV och personligt brev
  • lära dig hur du kan göra för att hitta bostad och jobb

Var finns vi?

Individuellt alternativ finns på Sångargatan 1.
Busslinje 2 och 6, hållplats Arosvallen eller Sångargatan.

Kommer du med bil finns en stor gratisparkering på andra sidan Vasagatan, se karta.

Karta till google maps