Länk till Vklass
Information om Språkintroduktion på Carlforsska IM

Språkintroduktion

Svenska i fokus

Språkintroduktion riktar sig till dig som är 16-20 år och nyanländ i Sverige. Du får möjlighet att lära dig svenska spåket samtidigt som du läser in vissa andra grundskoleämnen.


På Carlforsska språkintroduktion börjar du lära dig svenska språket. Beroende på vilket mål du har kombinerar du svenska som andraspråk med andra grundskoleämnen för att senare få behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram, högskoleförberedande program, vuxenutbildning eller arbetslivet.