Länk till Vklass


 

Inriktning Bild och Formgivning 900p

Poäng

Karaktärsämnen


Bild och form

100

Bild

100

Form

100

Bildteori

100Programfördjupningskurser


Bild och form - specialisering

100

Formgivning1

100

Formgivning2

100Valbart:


Matematik 2b

100

Engelska 7

100

Entreprenörskap

100

Summa

900


Inriktning Dans 900p

Poäng

Karaktärsämnen


Dansteknik 1

100

Dansteknik 2

100

Dansgestaltning 1

100

Dansteori

100Programfördjupningskurser 500p


Dansteknik 3

100

Dansgestaltning 2

100

Koreografi

100Du väljer en av dessa profiler:


Profil Musikal


Estetisk kommunikation 2

100

Profil Pedagogik


Skapande verksamhet

100

Profil Musikproduktion


Musikproduktion 1

100Valbart:


Matematik 2b

100

Engelska 7

100

Entreprenörskap

100

Summa

900


Inriktning Media 900p

Poäng

Karaktärsämnen


Digitalt Skapande

100

Medieproduktion 1

100

Medieproduktion 2

100

Medier, samhälle och kommunikation

100Programfördjupningskurser 500 p


Film- och TV-produktion 1

100

Film- och TV-produktion 2

100

Fotografisk bild 1

100

Fotografisk bild 2

100Valbart:


Matematik 2b

100

Engelska 7

100

Entreprenörskap

100

Summa

900
Inriktning Musik 900p

Poäng

Karaktärsämnen


Enseble med körsång

200

Instrument/Sång 1

100

Gehörs- och musiklära 1

100Programfördjupningskurser


Instrument/Sång 1 (bi-instrument)

100

Instrument/Sång 2

100

Ensemble 2

100Du väljer en av dessa profiler:


Profil Musikal


Estetisk kommunikation 2

100

Profil Pedagogik


Skapande verksamhet

100

Profil Musikproduktion


Musikproduktion 1

100Valbart:


Matematik 2b

100

Engelska 7

100

Entreprenörskap

100

Summa

900


Inriktning Teater 900p

Poäng

Karaktärsämnen


Scenisk gestaltning 1

100

Scenisk gestaltning 2

100

Scenisk gestaltning 3

100

Teaterteori

100

Programfördjupningskurser


Regi

100

Röst

100

Sceniskt karaktärsarbete

100Du väljer en av dessa profiler:


Profil Musikal


Estetisk kommunikation 2

100

Profil Pedagogik


Skapande verksamhet

100

Profil Musikproduktion


Musikproduktion 1

100Valbart:


Matematik 2b

100

Engelska 7

100

Entreprenörskap

100

Summa

900