Länk till mer information om IST Home


 

Inriktning Bild och Formgivning 900p

PoängKaraktärsämnen
Bild och form

100Bild

100Form

100Bildteori

100Programfördjupningskurser
Bild och form - specialisering

100Formgivning1

100Formgivning2

100Valbart: en kurs väljs
Matematik 2b

100Engelska 7

100Digitalt Skapande

100Entreprenörskap

100Mental träning

100Summa

900
Inriktning Dans 900p

Poäng

Karaktärsämnen


Dansteknik 1

100

Dansteknik 2

100

Dansgestaltning 1

100

Dansteori

100Programfördjupningskurser 500p


Dansteknik 3

100

Dansgestaltning 2

100

Koreografi

100Du väljer en av dessa profiler:


Profil Musikal


Estetisk kommunikation 2

100

Profil Pedagogik


Skapande verksamhet

100Valbart: En kurs väljs


Matematik 2b

100

Engelska 7

100

Entreprenörskap

100

Digitalt skapande

100

Mental träning

100

Summa

900


Inriktning Media 900p

Poäng

Karaktärsämnen


Digitalt Skapande

100

Medieproduktion 1

100

Medieproduktion 2

100

Medier, samhälle och kommunikation

100Programfördjupningskurser 500 p


Film- och TV-produktion 1

100

Film- och TV-produktion 2

100

Fotografisk bild 1

100

Fotografisk bild 2

100Valbart: en kurs väljs


Matematik 2b

100

Engelska 7

100

Entreprenörskap

100

Mental träning

100

Summa

900
Inriktning Musik 900p


Poäng

KaraktärsämnenEnseble med körsång


200

Instrument/Sång 1


100

Gehörs- och musiklära 1


100
Du väljer en av dessa profiler:Estetisk kommunikation 2


100

PedagogikSkapande verksamhet/Pedagogik


100

Instrument/sång 1 (biinstrument)


100

Instrument/sång 2


100

Ensemble 2


100

MusikproduktionMusikproduktion 1


100

Musikproduktion 2


100

Instrument/sång 2


100

Ensemble 2


100

MusikalEstetisk kommunikation 2/Musikal


100

Instriument/sång 1 (biinstrument)


100

Instrument/sång 2


100

Ensemble 2


100
Valbart: en kurs väljsMatematik 2b


100

Engelska 7


100

Entreprenörskap


100

Digitalt skapande


100

Mental träning


100

Summa


900


Inriktning Teater 900p

Poäng

Karaktärsämnen


Scenisk gestaltning 1

100

Scenisk gestaltning 2

100

Scenisk gestaltning 3

100

Teaterteori

100

Programfördjupningskurser


Regi

100

Röst

100

Sceniskt karaktärsarbete

100Du väljer en av dessa profiler:


Profil Musikal


Estetisk kommunikation 2

100

Profil Pedagogik


Skapande verksamhet

100Valbart:


Matematik 2b

100

Engelska 7

100

Entreprenörskap

100

Digitalt skapande

100

Mental träning

100

Summa

900