Länk till Vklass

Det här får du på programmet

Vi har individuellt anpassade studier vilket ger dig stor flexibilitet. Du har möjlighet att komma på våra lärarledda lektioner som vi har ca 15 timmar varje vecka med behöriga lärare. Du kan också välja att studera på egen hand men men behöver komma på vissa obligatoriska träffar. Under utbildningen kommer det att ges föreläsningar,seminarier och metodövningar. Antingen studerar du på heltid eller deltid.

Läroböcker och dator får du låna av oss under hela din studietid. Våra böcker finns också som inlästa läroböcker via inläsningstjänst. Du får handledning av behöriga lärare samt möjlighet att boka in extra handledning vid behov. Vidare har vi Drop-in-studieverkstad med behöriga lärare på plats för dig som väljer att studera på egen hand.

Hos oss väljer du en av fyra fördjupningar:

  • Hälso- och sjukvård
  • Äldreomsorg
  • Psykiatri
  • Funktionshinder