Länk till Vklass


Kurser 1500p

Poäng

Medicin 1

150

Etik och människans livsvillkor

100

Psykologi 1

50

Vård och omsorgsarbete 1

200

Vård och omsorgsarbete 2

150

Hälsopedagogik

100

Psykiatri 1

100

Specialpedagogik 1

100

Samhällskunskap 1a

50

Svenska 1

100

Summa

1100

Programfördjupning 300p Valbart paket

Poäng

 

Akutsjukvård 400p


Akutsjukvård

200

Medicin 2

100

Gymnasiearbete

100

Psykiatri 400p


Psykiatri 2

200

Vård och omsorg vid demenssjukdomar

100

Gymnasiearbete

100

Funktionsnedsättning 400p


Specialpedagogik 2

100

Specialpedagogik

100

Vård och omsorgsarbete vid demens

100

Gymnasiearbete

100

Äldreomsorg 400p


Äldres hälsa och livskvalitet

200

Vård och omsorg vid demenssjukdomar

100

Gymnasiearbete

100

Summa

400