Länk till Vklass

Välkommen till Carlforsskas Ekonomi- och handelsskola

Carlforsska Ekonomi- och Handelsskola

Vår skola är regionens största utbildare inom vårt utbildningsområde – Ekonomi och handelsutbildningar på gymnasiet. Vi bedriver en utbildning som karaktäriseras av högt engagemang, professionalitet och omtanke. Vi vill ge alla elever en modern och kvalitativ utbildning som bedrivs i nära relation med det omgivande samhället.

Vi brukar säga att vi är vad vi heter – experter på utbildningar inom ekonomi och handel!

Ny skolorganisation växer fram

Dina synpunkter blir viktiga

Carlforsska gymnasiet, Carlforsska Introduktionsprogram och CEH (Carlforsska Ekonomi- och handelsskola) slås ihop till en skola. Organisationsförändringen börjar gälla höstterminen 2022. När vi utformar den nya skolan blir våra elevers synpunkter, tankar och förslag mycket viktiga.

2021-04-30

Nya Carlforsska gymnasiet kommer att växa fram. Skolan ska fortsätta vara nära och personlig när den blir större. Våra elevers synpunkter och tankar är mycket viktiga i vårt fortsatta arbete framåt, till exempel vad eleverna önskar av den nya skolan, vad som är viktigt för dem och vilka elevaktiviteter och elevföreningar som önskas.


Nya lokaler ska byggas i området runt Carlforsska och det kommer även vara en del ombyggnationer inne i Carlforsska. Lokalerna som vi har idag på Vasagatan 44 behålls fram till att nya står klara. Elever på CEH har redan idag lektioner inne i Carlforsskas byggnad. Till nästa läsår kan det innebära några fler lektioner eftersom ekonomiprogrammet växer. Mer konkret vad den nya skolan innebär vet vi i dagsläget inte men det är en process där både elever och medarbetare ska vara delaktiga.


Beslutet togs av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 29 april. Bakgrunden till beslutet är en utredning som visar att en större skola kan ge ökad samverkan mellan program, det blir en inkluderande skola med flera olika program och den är inte lika ekonomiskt sårbar om elevantalet minskar på något program. År 2025 kommer också Lidmanska gymnasiet som är en gymnasiesärskola att tillhöra Carlforsska.

Bild på en tjej vid ett skåp med text Hitta oss digitalt

CEH Öppet Hus

24 november 18.00 - 20.30

Varmt välkommen till en informationsträff om Carlforsskas Ekonomi- & Handelsskola. Vi håller den i våra lokaler på Vasagatan 44 den 24 november och ytterligare en gång 26 januari.

2021-10-12

Bild på elever på Carforsska gymnasiet.

Ska du söka till gymnasiet?

CEH på Gymnasiemässan 11 nov

Är du sugen på att veta mer om CEH? Besök oss gärna i vår monter på Gymnasiemässan 11 november. Vi ses!

2021-10-12

Försäljnings- och serviceprogrammet

Handelsprogrammet byter namn

Från och med läsåret 22/23 byter Handels- och administrationsprogrammet namn till Försäljnings- och serviceprogrammet

2021-10-14

Från och med läsåret 22/23 byter Handels- och administrationsprogrammet namn till Försäljnings- och serviceprogrammet. Förutom namnbytet sker också några justeringar i utbildningens innehåll för att bättre anpassas till arbetsmarknadens behov. I de nya examensmålen vidgas synen på handel att gälla fler försäljningskanaler och plattformar samt arbetsuppgifter inom hela varuflödet.

alla kommunala skolors logotyper

Möt oss på gymnasiemässan!

11 november 2021 i Västerås arena

På gymnasiemässan träffar du alla kommunala gymnasieskolor i Västerås. Går du i årskurs 9 kommer du åka dit under dagen med din skola. Kom gärna tillbaka på kvällen med en förälder. Ladda upp med frågor till oss och prata gärna med våra elevambassadörer som kommer att finnas på plats i våra montrar.

2021-10-19

Mässan är öppen mellan klockan 9.00-20.00.

 

Frågor du kan ställa till de gymnasieskolor som du är intresserad av är:

 • Varför ska jag välja er skola?
 • Hur ser schemat ut och är det mycket håltimmar?
 • Är alla lektioner lärarledda eller läser du mycket på egen hand?
 • Om jag tycker det blir jobbigt i skolan, vad kan jag då få för hjälp?
 • Finns det studie- och yrkesvägledare, specialpedagog, skolsköterska och kurator?
 • Finns det möjlighet att få stöd utanför lektionstid?
 • Har skolan ett skolbibliotek?
 • Samarbetar skolan med företag, föreningar och övriga samhället?
 • Finns det möjlighet att få sommarjobb inom några av utbildningarna?
 • Anordnar skolan aktiviteter för eleverna utanför lektionstid, till exempel via elevföreningar, skol-IF eller liknande?
 • Har ni något samarbete med andra länder?
 • Är det mycket praktik på programmet och hur mycket?
 • Vd kan jag välja för individuella val hos er?

 

Hoppas att vi ses!

 

 • Du är här:
 • CEH, Carlforsskas Ekonomi- och handelsskola