Länk till Vklass

Angående undervisning på distans

Extraordinära omständigheter

Hej alla elever och vårdnadshavare på CEH!
Vänligen läs följande meddelande angående stängning av gymnasieskolan och distansundervisning.

Först: Vi har idag fått information om att de elever som går på gymnasiesärskolan (AHV) ska gå i skolan från måndag 23/3. Dessa elever läser alltså på distans resten av den här veckan och ska komma till skolan på måndag och framåt. Se särskild information på Vklass.

Onsdagen har ägnats åt planering för att genomföra distansundervisning i våra kurser. Vi har försökt göra långsiktiga planeringar i alla kurser och se över hur klassernas arbetssituation kommer se ut framöver. Mycket är förstås fortfarande oklart som t.ex. nationella prov och APL för HA18 men känslan är ändå att vi har hittat en bra modell för att arbeta under dessa svåra omständigheter som nu råder. En viktig förutsättning för att vi ska lyckas bedriva undervisning på distans är att alla elever har laddat ner MicrosoftTeams-appen enligt instruktion som gått ut under dagen. Via den kanalen kan vi ha livekontakt med klasser på lektionstid. Vi vill därför att ni föräldrar hjälper till om det är möjligt med installationen. Behöver ni hjälp går det bra att höra av er till vår IT-administratör Karl Sköld. För övrigt används Vklass som vår pedagogiska plattform, men där är ju elever, och förhoppningsvis vårdnadshavare, vana användare.

Under torsdagen (imorgon) kommer alla elever ha mentortid kl 9.00. Viktigt är förstås att alla då sitter framför datorn och har Teams installerat. Därefter har eleverna lektioner enligt schema från 9.50 och framåt. Alla lektioner kommer ske via teams. Även fredagens lektioner sker enligt schema. Jag passar på att informera om att det kan bli schemaändringar från nästa vecka.

Det är mycket viktigt med frånvaroanmälan. Gör som tidigare instruerats vid sjukdom hel dag att lägga den mellan kl 8-17. Lärare kommer även att göra närvaroregistering vid lektionerna på Teams. Elever som inte deltar rapporteras som frånvarande. Om det inledningsvis finns svårigheter att komma in där har ni kontakt med läraren via Vklass.

Att upprätthålla kontakt blir ju särskilt viktigt nu under dessa tider. Vi i personalen finns tillgängliga och ni är varmt välkomna att höra av er till elevs mentor och förstås all personal. Skolans elevhälsa finns också för alla er som önskar stöd kring hälsa och lärande. Kontakten bokas enligt kontaktuppgifter nedan eller via meddelande i Vklass och istället för fysiskt besök sker den bokade kontakten via telefonsamtal.

Kurator – Otavia Yousef Hanna
Mail: otavia.yousef.hanna@vasteras.se
Telefon/SMS: 076-6960562

Skolsköterska – Sandra lindeman
Mail: sandra.lindeman@vasteras.se
Telefon/SMS: 076-5693115
Du är välkommen att boka tid gällande hälsorelaterade frågor såsom levnadsvanor, stress, oro, sömnbesvär eller annat som påverkar din hälsa och inlärning/skolgång. Vid sjukdom hänvisas till vården, ring 1177 eller din vårdcentral för vidare råd och behandling.

Specialpedagog – Ann-Christin (Kicki) Olsson
Mail: ann-christin.olsson@vasteras.se
Telefon/SMS: 072-1457336

SYV – Anna Dimberg
Mail: anna.dimberg@vasteras.se
Telefon/SMS: 076-5692414

Jag avslutar detta långa meddelande med samma uppmaning som tidigare. Håll er uppdaterade med information här på Vklass och tveka inte att höra av er med frågor!

Hälsningar
Henrik Pettersson
Rektor CEH