Länk till Vklass

Student

5 JUNI 2020

Årets studentavslutning anpassas efter rådande omständigheter och vi är mycket glada att kunna bjuda in elever och närmast anhöriga (endast föräldrar och syskon) till ett glädjefyllt och högtidligt studentfirande på CEH.

Årets studentavslutning anpassas efter rådande omständigheter och vi är mycket glada att kunna bjuda in elever och närmast anhöriga (endast föräldrar och syskon) till ett glädjefyllt och högtidligt studentfirande på CEH. För anhöriga gäller att man är välkommen att vara på plats tidigast 15 minuter före klassens utspring och man lämnar skolgården tillsammans med sin student direkt efter utspringet.

Vi förhåller oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Visa hänsyn till andra och följ de instruktioner som ges på plats.

  • Du måste vara helt frisk för att få delta. Kom inte till skolan om du har minsta förkylningssymtom.
  • Vi undviker nära fysisk kontakt som kramar och att sitta nära varandra.
  • Sitt/stå på anvisad plats.
  • Tider måste följas för att undvika trängsel både inom- och utomhus.
  • Välkomna anhöriga är föräldrar och syskon.
  • De som tillhör en riskgrupp eller är över 70 år bör avstå från deltagande
  • Ingång för studenter sker genom dörren mot cityringen, utspring sker genom dörrarna mot Vasagatan.
  • Tänk på att alla skolaktiviteter är drogfria. Ingen alkohol får tas med till skolan eller förtäras på plats.

Våra studenter bjuds in klassvis enligt nedanstående tider och firar med lättare förtäring, mösspåtagning, stipendieutdelning samt övriga avslutningsceremonier. Observera att det betyg som delas ut är ett original, så tänk på att det ska tas om hand och förvaras säkert.

Klass

Klassrum

Samlingstid i klassrum

Utspring

EK17B

S2

9.45

11.00

EK17S

S9

10.45

12.00

EK17A

S2

11.45

13.00

HA17

S9

12.45

14.00

Vi hoppas kunna ordna så att utspringet kan live-streamas och ses av anhöriga som ej kan/får vara på plats och återkommer med information om detta. Närmare planering läggs ut i Vklass till studenterna och på CEH:s hemsida: www.vasteras.se/ceh.

Vi ser fram emot en fin dag tillsammans!