Länk till Vklass

Livestream av utspringet

P.g.a. Covid-19 planerar CEH och övriga kommunala gymnasieskolor att livestreama studenternas utspring 2020. Detta för att anhöriga som inte kan närvara ska kunna ta del av firandet. Detta sker via Facebook och klippet kommer finnas kvar på vår facebooksida från 5/6-31/8. I klasser som vill bli filmade behöver alla skriva på en samtyckesblankett. Samtycket är frivilligt och kan när som helst återkallas, vilket innebär att vi tar ner filmerna. Länk till Facebooksidan: https://www.facebook.com/CEH1953