Länk till Vklass

Fjärrundervisning åk 2-3 CEH

Viktigt för att minska smittspridning

Från och med vecka 36 kommer CEH delvis övergå till fjärrundervisning för elever i åk 2 och 3 på gymnasieskolan. Vi gör detta i samverkan med de kommunala gymnasieskolorna i Västerås. Vi hoppas på detta sätt att minska antalet resande i lokaltrafiken i Västmanland och därmed minska risken för smittspridning av covid-19 i samhället.
>>>Klicka här för mer information <<<


Eleverna i åk 2 kommer ha fjärrundervisning helt på onsdagar och eleverna i åk 3 på fredagar. Beslutet gäller från 31/8. Alla fjärrlektioner kommer genomföras via teams enligt ordinarie schema och närvaroföras. Vid undantag kan klasser eller grupper kallas till skolan, det kan t.ex. röra sig om särskilda examinationstillfällen.

Vi är ju vana sedan vårterminen att bedriva fjärrundervisning och gjorde det framgångsrikt. Mot den bakgrunden känns det tryggt att vi kommer göra detta på ett bra sätt nu också. Med något enstaka undantag har ju alla kurser flera lektionstillfällen i veckan så det blir bara ett av dessa pass som sker på distans.

För elev som önskar lunch finns möjlighet att dagen innan hämta med sig en matlåda från restaurang Rosenhill. I så fall måste det meddelas till vår administration via mail till anna.kangas@vasteras.se. I mailet skrivs namn, klass och ev specialkost. För åk 2 betyder det att ni ska anmäla till Anna senast kl. 12 på måndagen och så kan ni hämta matlådan på tisdagen i samband med skolmaten. För åk 3 ska det på samma sätt meddelas senast kl. 12 på onsdagen. Ni förvarar sedan matlådan i kylskåp på CEH under resten av skoldagen.

Det här beslutet kan komma att ändras ifall det behöver vidtas andra åtgärder kopplat till trängsel i lokaltrafik. I övrigt gäller detta beslut tills annat beslut fattas.

Har ni frågor? Vänd er i första hand till mentor men annars är ni förstås välkomna att kontakta mig!

Hälsningar

Henrik Pettersson
Rektor CEH
021-390704
Henrik.pettersson@vasteras.se