Länk till Vklass
Bild på en tjej vid ett skåp med text Hitta oss digitalt

Vi ställer om till digital träff

CEH infoträff 2 dec på Teams 17.30 - 20.00

Smittskyddsläkaren och regionens smittskyddsenhet har infört lokala allmänna råd för Västmanland från Folkhälsomyndigheten. Därför ställer vi om till digitala träffar. Alla som har anmält sig kommer bli kontaktade. Vi återkommer med mer detaljer inom kort.

Vi väljer nu att ställa om till digitala informationsträffar på de kommunala gymnasieskolorna. Det gör vi för att smittskyddsläkaren och regionens smittskyddsenhet har gått ut med lokala allmänna råd för Västmanland från Folkhälsomyndigheten. Alla som har anmält sig till de fysiska informationsträffarna kommer att bli kontaktade via mejl.


CEH kommer genomföra två digitala informationsträffar. Datumen är 2 dec (17.30-20.00) och 20 jan (17.30-20.00)