Länk till Vklass

Försäljnings- och serviceprogrammet

Handelsprogrammet byter namn

Från och med läsåret 22/23 byter Handels- och administrationsprogrammet namn till Försäljnings- och serviceprogrammet

Från och med läsåret 22/23 byter Handels- och administrationsprogrammet namn till Försäljnings- och serviceprogrammet. Förutom namnbytet sker också några justeringar i utbildningens innehåll för att bättre anpassas till arbetsmarknadens behov. I de nya examensmålen vidgas synen på handel att gälla fler försäljningskanaler och plattformar samt arbetsuppgifter inom hela varuflödet.