Länk till Vklass

Om Carlforsska Ekonomi- & Handelsskola

Carlforsska Ekonomi & Handel. Elever som står framför skolan och körsbärsblom

Det här är CEH

CEH (Carlforsskas Ekonomi- och Handelsskola) är sedan 2012 en egen gymnasial enhet i det kunskapsintensiva högskoleområdet, MDH. Oavsett programval – Ekonomi, Ekonomi spets, Handel eller gymnasiesärskola – så utlovar vi en professionell utbildning med stort engagemang och genuin omtanke.

Vi är stolta över våra populära utbildningsalternativ och våra elevers studieresultat. Närhet och öppenhet bidrar till trivsel och trygghet i verksamheten, vilken består av cirka 330 elever och 30 personal.

Vår ambition är att skolan ska vara en del av samhället. Därför jobbar eleverna ofta nära företag, butiker, organisationer och högskola. Ibland utomlands. Vi planerar, tränar och förbereder för de yrken och/eller studier som väntar efter studenten.

Söker ni en stimulerande miljö med riktigt goda möjligheter till fortsatta studier eller arbete, så är CEH ett mycket bra val. Vi brukar säga att vi är specialister på det vi heter – helt enkelt ett pålitligt och exklusivt alternativ för gymnasiestudier inom ekonomi och handel.

Rektorn har ordet

Hej!

Jag heter Camilla Bernövall och arbetar som rektor på CEH. 2012 etablerades CEH (Carlforsskas Ekonomi- och Handelsskola) i nyrenoverande lokaler i det kreativa högskoleområdet. Vi är stolta över att vi sedan starten har kunnat utforma en ny modern skola utifrån just våra behov. Läget mitt i högskoleområdet ger förutsättningar för att verka i en stimulerande och studiefrämjande miljö.

Vi hade förmånen att själva få utforma våra lokaler och har nu en skola som präglas av en mix med föreläsningssalar, grupprum och öppna arbetsytor. All personal finns nära samlat mitt i skolan. Öppenhet och tillgänglighet är en röd tråd som går genom hela skolan. Jag är också stolt över all den fantastiska personal som jobbar på CEH. Här finns kompetenta och behöriga lärare som har höga förväntningar på eleverna samtidigt som det finns en stor närhet och värme i relationerna. Vi ser till att skapa den bästa möjliga gymnasietiden vi kan för våra elever.

Professionalitet – Engagemang – Omtanke är tre centrala värdeord hos oss som arbetar på CEH.

Rektor, expeditionspersonal, elevhälsa, IT-administratör och vaktmästeri finns på plats och gör varje dag, tillsammans med lärarna, sitt yttersta för eleverna. Att vi är en egen skola med ett nära samarbete med Carlforsska gymnasiet gör att vi kan kombinera den lilla skolans närhet och trygghet med den stora skolans kvalitet och resurser. Det gör att vi har full tillgång till stort skolbibliotek, elevhälsa, idrottshall etc.

CEH är en attraktiv skola med många sökande.

Skolan har de senaste åren vuxit i antal elever och utbildningar. Ett styrkebesked som visar att vi jobbar i en framsynt riktning. Vi är (hösten 2021) ca 400 elever på skolan. De senaste fyra åren har vi vuxit med 138% i antal förstahandssökande till våra utbildningar. Det är dels en effekt av vår senaste stora satsning 2016, då vi som tredje gymnasieskola i Sverige fick tillstånd att starta spetsutbildning på ekonomiprogrammet. Men ökningen i sökande till oss ser vi glädjande nog på alla program och det här året tog vi emot ännu en till klass på ekonomiprogrammet.

Vi har även en positiv utveckling gällande våra elevresultat.

Att arbeta nära eleverna med stort engagemang och omtanke är helt centralt för att lyckas med kunskapsuppdraget – alla elever på CEH ska lyckas nå sin fulla potential. För att lyckas och fortsätta utveckla vår verksamhet bedriver vi ett systematiskt kvalitetsarbete. Det är vad vi menar med professionalitet, att ständigt söka utveckling och förbättring.

CEH passar dig som vill ha en högkvalitativ utbildning som vilar på en lång kunskapstradition kombinerat med ny modern pedagogik. Vi arbetar med hög elevaktivitet, spännande projekt och eleverna får knyta många kontakter med företag, organisationer och inte minst högskolan. På det sättet är jag övertygad om att vi bäst förbereder våra elever för tiden efter gymnasiet, oavsett om det handlar om jobb, studier eller eget företagande. Kom gärna och prova att följa med en skoldag.

Boka en tid via vår studievägledare (SYV).

En introduktion till CEH