Länk till Vklass

Elevaktiviteter

Körsbärsträd på innergårdarna

Ha roligt under din tid hos oss

Vi vill att ni ska minnas era gymnasieår med glädje och att de var fyllda av framsteg som inte enbart var studierelaterade. Vi tycker att en av de bästa vägarna till en bra studiemiljö är att man har roligt tillsammans. Under studietiden uppmuntras alla våra studenter att delta i aktiviteter, som återkommer från år till år. På det sättet bygger vi sammanhållning och ett riktigt bra team.

Traditioner skapar gemenskap

Carlforsskas ekonomi- och handelsskola har även en del aktiviteter och tävlingar under läsåret som vårt elevråd ansvarar för, till exempel volleyboll och innebandy men även en dikttävling och tårtbakartävling som klasserna deltar i. Alla tävlingar sker klass mot klass och pågår hela läsåret i som vi valt att kalla CEH-ligan, det är en tävling mellan klasserna där den vinnande klassen får lyfta en pokal framför de andra på skolan. Ligans poäng visas upp för eleverna i ett öppet skåp där det fylls på med legobitar vid klassens namnlapp så att eleverna kan hålla koll på hur de ligger till i tävlingen. Vinnaren blir presenterad på skolans avslutning.


Nu när vi går ihop med Carlforsska gymnasiet kommer vi att ta del även av deras traditioner, men självklart behåller vi våra traditioner vi har skapat här också. När vi blir Carlforsska vill vi samarbeta med eleverna och skapa fler elevaktiviteter, vilket är en stor fördel med att bli en större skola. Läs mer om Carlforsskas traditioner på deras webb.


Var med och påverka

Här finns ett aktivt elevråd som påverkar skolan fungerar, det kan vara allt ifrån skolans ordningsregler och mängden av examinationer som klasserna har till vattenmaskiner där man kan hämta vatten. De eleverna som är med i elevrådet ansvarar själva för ekonomin, dagordning och arbetsfördelning, områden som är viktiga att öva på inför livet efter gymnasiet.

Elevrådet driver även frågor som rör skolan och verksamheten, till exempel så har elevrådet arbetat fram en vattenmaskin för alla elever där man kan få bubbelvatten och lyfter frågor som miljön för eleverna på skolan.

Läs mer om våra program

Läs mer om vår skola