Länk till Vklass


Övriga kurser

Poäng

Programfördjupning

800

Individuellt val

200

Gymnasiesärskolearbete

100

Summa

1100