Länk till Vklass


Programgemensamma ämnen

Poäng

Administration

100

Handel 1

100

Information och kommunikation 1

100

Inköp och logistik 1

100

Service och bemötande 1

100

Summa

500