Länk till Vklass

Våra program

Information om Ekonomiprogrammet på CEH, Carlforsska Ekonomi- och handelsskola

Ekonomiprogrammet

För dig som vill få en bred ekonomiutbildning

Det här är utbildingen för dig som vill läsa vidare på högskola/universitet inom ekonomiområdet eller inom andra samhällsvetenskapliga utbildningar. Hos oss får du en bred ekonomiutbildning som förbereder dig för högskolestudier. Efter din högskoleutbildning kan du till exempel arbeta som marknadsförare, mäklare, revisor, jurist eller starta eget företag.

Ett bra högskoleförberedande program

På CEH får du en utbildning som sätter ekonomi i ett större sammanhang. För att lösa framtidens utmaningar för samhället såväl som för företagen krävs det att vi samverkar med varandra och har kunskaper som går över ämnesgränserna.

Programmet erbjuder också programinriktat val för dig som saknar betyg i matematik eller engelska. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få mer information om hur du söker det.


Elever berättar om Ekonomiprogrammet


Det här får du på programmet

Carlforsskas Ekonomi- och Handelsskola samarbetar med Carlforsska gymnasiet men finns i egna lokaler mitt i Mälardalens högskola. Lokalerna är specialutformade för skolan och här finns gott om både föreläsningssalar och grupprum. Skolan samarbetar med Mälardalens högskola, det gör att eleverna får chans att gå på högskoleföreläsningar redan under gymnasietiden. Eleverna äter också i högskolans restaurang och har nära till allt.

Ekonomi

Det här är utbildningen för dig som vill läsa vidare på högskola/universitet inom ekonomiområdet eller inom andra samhällsvetenskapliga utbildningar. Hos oss får du en bred ekonomiutbildning som förbereder dig för högskolestudier. Efter din högskoleutbildning kan du till exempel arbeta som marknadsförare, mäklare, revisor, jurist eller starta eget företag.

I kursen aktier och finansiella marknader får eleverna fördjupa sina kunskaper i hur aktier samt andra sparandeformer påverkas av olika marknader och andra internationella faktorer. Inom kursen får man skapa och förvalta en fiktiv aktieportfölj, man får därmed praktiskt använda de kunskaper man lär sig i kursen. Vi tittar också på olika finansiella instrument utifrån fundamental och teknisk analys. Teorierna ligger till grund för aktie- och marknadsanalyser som görs i er portfölj men kommer även att genomsyra kursen i sin helhet så ni bättre kan analysera ert eget framtida sparande.


Juridik

Det här är inriktningen för dig som vill bli jurist och redan nu vet att du vill studera vidare. Undervisningen inom inriktningen juridik ger dig kunskaper och förståelse om det svenska rättssystemet som styr privat-, yrkes- och affärsliv.
Du kommer att fördjupa dig inom exempelvis straffrätt, processrätt, familjerätt och avtalsrätt. Efter utbildningen kommer du vara väl förberedd för vidare studier inom exempelvis juridik. Genom praktiskt arbete med juridiska fallbeskrivningar får du möjlighet att utveckla och tillämpa dina teoretiska kunskaper. Genom studiebesök och föreläsningar får du en praktisk inblick i juridikens vardag.Gymnasiegemensamma ämnen

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1

100

Samhällskunskap 2

100

Svenska 1

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100

Summa

1250


Programgemensamma ämnen

Poäng

Företagsekonomi 1

100

Privatjuridik

100

Moderna språk

100

Psykologi 1

50

Summa

350


Övriga gemensamma ämnen

Poäng

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Summa

300


Ekonomi

Poäng

Entreprenörskap och företagande

100

Företagsekonomi 2

100

Matematik 3B

100

Marknadsföring

100

Ledarskap och organisation

100

Aktier och finansiella marknader *

100

Summa

600

* Företagsekonomi-specialiseringJuridik

Poäng

Affärsjuridik

100

Rätten och samhället

100

Kriminologi

100

Juridisk fördjupningskurs*

100

Matematik 3B eller Retorik

100

Filosofi

50

Psykologi 2

50

Summa

600

* Humanistisk och samhällsvetenskaplig fördjupning


Efter utbildningen

Ekonomiprogrammet kommer att förbereda dig väl för vidare högskolestudier. Ekonomiprogrammet är dessutom det enda gymnasieprogrammet som erbjuder eleverna att läsa juridik redan under gymnasietiden, vilket ger dig en bra start för yrken inom t.ex. rättsväsende och företagsekonomi.

Information om Ekonomiska spetsutbildningen mot internationellt företagande på CEH, Carlforsska Ekonomi- och handelsskola

Ekonomisk spetsutbildning mot internationellt företagande

Ekonomisk gymnasieutbildning i framkant

Det här är utbildningen för dig som är studiemotiverad och vill studera med andra som delar din ambitionsnivå. Tillsammans med Mälardalens högskola ger vi dig möjlighet att läsa på högskolan redan under din gymnasietid.

Nära samarbete med Mälardalens högskola

Utbildningen sker i nära samarbete med Mälardalens högskola, som är mycket framstående inom internationell ekonomi. Genom vårt samarbete med Handelskammaren Mälardalen kommer du att få träffa företag som verkar internationellt.

 

Elever berättar om Spetsutbildningen på CEH


Det här får du på programmet

Syftet med spetsutbildningen är att du ska få en ekonomisk gymnasieutbildning i framkant med fokus på att skapa fördjupade kunskaper och erfarenheter inom internationellt företagande. Utbildningen sker i nära samarbete med Mälardalens högskola, som är mycket framstående inom internationell ekonomi. Spetsutbildningen är till för att bredda och fördjupa dina kunskaper inom ett visst intresseområde; samtidigt som den ska förbereda dig för och träna dig i vetenskapligt arbete.

Genom vårt samarbete med Handelskammaren Mälardalen kommer du dessutom att få träffa företag som verkar internationellt.

Spetsutbildningen är riksrekryterande och tillämpar antagningsprov.

Läs mer om Spetsutbildningar här!


Gymnasiegemensamma ämnen

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Samhällskunskap 2

100

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100

Summa

1250


Inriktningsgemensamma kurser, ekonomi

Poäng

Företagsekonomi 1

100

Psykologi 1

50

Privatjuridik

100

Matematik 3b

100

Moderna språk

100

Företagsekonomi 2

100

Summa

550


Specialiseringskurser

Poäng

Internationell ekonomi

100

Marknadsföring

100

Företagsekonomi - specialisering: Ledarskap i internationella företag

100

Företagsekonomi - specialisering: Marknadföring i internationella företag

100

Engelska 7

100

Individuellt val

100

Gymnasiearbete

100

Summa

700

Efter utbildningen

Vår spetsutbildning kommer att väl förbereda dig för högskolekursen som ingår i programmet så vi är övertygade att våra elever kommer att klara den bra. Samtidigt kommer den att vara en nivå över gymnasiestudierna vilket efter genomgången kurs kommer att visa att du är väl förberedd för vidare studier - du är ju redan där efter högskolekursen.

Information om Handels- och administrationsprogrammet på CEH, Carlforsska Ekonomi- och handelsskola

Handels- och administrationsprogrammet

Praktiska yrkeskunskaper & handelsteori

Handelsprogrammet är yrkesprogrammet som förbereder dig för jobb och en rad karriärmöjligheter inom handeln. Som handelscentrum i Mälardalen går Västerås mot en spännande framtid. Vill du arbeta som säljare inom sporthandel, kläder, livsmedel eller andra säljjobb – kanske rent av starta eget ? Kanske finner du en intressant väg på den nya yrkeskartan som näthandeln skapat? Då är det här rätt utbildning för dig.

Ett yrkesförberedande program med möjlighet till högskolebehörighet

Du får praktiska yrkeskunskaper och handelsanpassad teori, vilket ger dig en god förståelse för hur en butik och lönsamt företagande fungerar. Vi skapar en stabil grund att stå på inför din yrkeskarriär. Handelsprogrammet är ett yrkesprogram men innehåller många teoretiska ämnen. En självklarhet är att alla elever har möjlighet att få högskolebehörighet.

 

Programmet erbjuder också programinriktat val för dig som saknar betyg i matematik eller engelska. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få mer information om hur du söker det.


Elever berättar om Handels- och administrationsprogrammet på CEH


Det här får du på programmet

Efter Handelsprogrammet är eleverna utbildade till butikssäljare. Handelsprogrammet är ett yrkesprogram men innehåller många teoretiska ämnen. En självklarhet är att alla elever har möjlighet att få högskolebehörighet. Eleverna har också möjlighet att driva ett eget företag under ett år, ett så kallat UF-företag.Gymnasiegemensamma ämnen

Poäng

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

50

Summa

900


Programgemensamma ämnen

Poäng

Entreprenörsskap

100

Servicekunskap

100

Branschkunskap inom Handel och administration

100

Information och kommunikation

100

Summa

400


Övriga gemensamma ämnen

Poäng

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Summa

300


Inriktning - Handel och Service

Poäng

Personlig försäljning 1

100

Praktisk marknadsföring 1

100

Affärsutveckling och ledarskap

100

Inköp 1

100

Näthandel 1

100

Summa

500


Programfördjupning - Handel och Service

Poäng

Företagsekonomi 1

100

Entreprenörskap och företagande

100

Handel - specialisering

100

Näthandel 2

100

Praktisk marknadsföring 2

100

Programfördjupningskurser

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Summa

700

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

  • Utbildning i nära relation med Västerås handel

  • Minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande

  • UF-företag (Ung Företagsamhet)

  • Möjlighet till internationell praktik

Efter utbildningen

Västerås är en av Sveriges mest snabbväxande handelsstäder. Tre köpcentrum – Erikslund, City och Hälla – triggar konkurrensen, stärker utbudet och drar hit kunder långt utanför stadsgränserna. Regionens handelsdriv ökar sysselsättningen, vilket gör att du som elev har mycket stora möjligheter att få jobb direkt efter avslutade studier.