Länk till mer information om IST Home

Samarbetspartners

Branschen är viktig både för vår skola och för dig som elev

Lärande ute på arbetsplats

Hos oss får du ett väl utvecklat arbetsplatsförlagt lärande (APL) på något av våra 120 samverkansföretag. Ett nära samarbete med branschen (företagen) gör att du får rätt kunskaper och erfarenheter. Den arbetsplatsförlagda utbildningen (APL) är förlagd till olika företag inom utbildningarnas områden. APL-perioden är 15 veckor eller mer. Vi har APL på våra samtliga program och inriktningar.

Branschråden utvecklar skolan

Vi på Edströmska är stolta över vårt samarbete med branschen (företagen). Vi leds av en styrelse från branschen och har väl fungerande programråd där företag, skola (ledning, lärare och elever) möts för att utveckla utbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Här får du en nära kontakt med branschen redan från början. Det kommer göra dig eftertraktad på arbetsmarknaden.

Certifiering - kvalitetssäkring av våra utbildningar

För oss är det viktigt att alltid ligga i framkant med våra utbildningar genom att kvalitetssäkra det vi gör och att utbildningen möter branschens krav. Att våra elever är anställningsbara och har de kunskaper som kävs när de tar studenten.

Motorbranschcollege

Edströmska är sedan 19 september 2017 certifierat Motorbranschcollege (MBC). Det innebär att våra fordonstekniska utbildningar klarar de kvalitetskriterier som motorbranschen definierat. Vi blev tillsammans med Tullängsgymnasiet och Jämtlands gymnasium Fyrvalla först i landet om att bli MBC. Detta är en kvalitetsstämpel som gör att våra elever kan vara säkra på att deras utbildning är av god kvalitet utifrån motorbranschens krav.

Det här uppfyller vi för att vara ett Motorbranschcollege:

 • ha ett nära samarbete med bransch och företag
 • kvalitetssäkring av utbildning och nöjda elever på de fordonstekniska programmen
 • kompetensutveckling för yrkeslärarna
 • tillgång till ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler
 • ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande

Motorbranschcollege webbsida

Transportcollege

Edströmska blev som första skola certifierade som Transportcollegeskola 2021.Transportcollege är ett pilotprojekt som Transportföretagen har genomfört för att kvalitetssäkra den gymnasiala transportutbildningen som erbjuds som en del inom fordons- och transportprogrammet. Collegekonceptet har kommit att bli ett kvalitetsledningssystem med sex kriterier med olika indikatorer som ska uppfyllas för att nå kriteriet.

De 6 kriterierna som Edströmska uppfyller:

 • stärker kompetensförsörjningen
 • samverkar med transportbranschen
 • arbetar med kvalitetssäkring och har nöjda elever
 • kompetensutvecklar yrkeslärarna
 • har ändamålsenliga fordon, teknisk utrustning och lokaler
 • ger eleverna ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande

Transportcollege webbsida

BYN - Byggbranschens Yrkesnämnd

Från 2024 är Edströmskads Bygg- och anläggningsprogram med inriktning anläggningsfordon och inriktning mark- och anläggning, BYN certifierade. Det innebär att utbildningen uppfyller BYNs kriterier och bedöms ha förutsättningar att ge grundläggande yrkesutbildning som uppfyller byggbranschens krav.

Detta uppfyller vi för att vara BYN certifierade:

 • en väl fungerande bygg-, anläggnings- och maskinförarutbildning
 • programråd - samverkan mellan bransch och skola
 • god arbetsmiljö och lärartäthet
 • kvalitetssäkring och nöjda elever på bygg- och anläggningsprogrammet
 • kompetensutveckling för yrkeslärarna
 • tillgång till ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler
 • ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande

BYN - Byggbranschens Yrkesnämnd webbsida