Länk till mer information om IST Home

Samarbetspartners

Motorbranschcollege logga

Branschen är viktig både för vår skola och för dig som elev

Hos oss får du ett väl utvecklat arbetsplatsförlagt lärande på något av våra 120 samverkansföretag. Ett nära samarbete med branschen gör att du får rätt kunskaper och erfarenheter.

Motorbranschcollege

Edströmska är sedan 19 september 2017 certifierat Motorbranschcollege (MBC). Det innebär att våra fordonstekniska utbildningar klarar de kvalitetskriterier som motorbranschen definierat. Vi blev tillsammans med Tullängsgymnasiet och Jämtlands gymnasium Fyrvalla först i landet om att bli MBC. Detta är en kvalitetsstämpel som gör att våra elever kan vara säkra på att deras utbildning är av god kvalitet utifrån motorbranschens krav.

Det här uppfyller vi för att bli Motorbranschcollege:

• ett nära samarbete med bransch och företag

• kvalitetssäkring och nöjda elever på de fordonstekniska programmen

• kompetensutveckling för yrkeslärarna

• tillgång till ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler

• ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande.

 

Branschråden utvecklar skolan

Vi på Edströmska är stolta över vårt samarbete med branschen. Vi har väl fungerande programråd och leds av en styrelse från branschen. Här får du en nära kontakt med branschen redan från början. Det kommer göra dig eftertraktad på arbetsmarknaden.

Lärande ute på arbetsplats

Den arbetsplatsförlagda utbildningen (APL) är förlagd till olika företag inom utbildningarnas områden. APL-perioden är 15 veckor eller mer. Vi har APL på våra samtliga inriktningar.

Läs mer om våra program och vad du får på programmen