Länk till mer information om IST Home

Våra lokaler

Lokaler som är anpassade efter utbildningen

Edströmska har moderna utrustningar, ändamålsenliga lokaler och nära samarbete med branscherna ger dig både en utbildning av högsta klass och möjligheter till framtida jobb.

Verkstäder

Lite material från förskolan

Våra elever får jobba i rymliga verkstäder och hangarer för att få de bästa möjligheter att lära sig sitt yrke. I och med att vi är branschcertifierad via Motorbranschcollege, MBC, så kan du vara säker på att all utrustning i verkstaden innehåller den senaste tekniken.

Bibliotek

Lite material från förskolan

Edströmskas bibliotek hittar du på plan 2 ovanför skolan entré. Här finns skönlitteratur på svenska och engelska, tidskrifter samt böcker inom skolans ämnesområden.

I bibliotekskatalogen kan du själv söka efter och se vilka böcker som skolan har samt om de är utlånade eller inte. Du kan även låna böcker direkt i bibliotekskatalogen. Katalogen är gemensam för flera gymnasieskolor i Västerås.

Bibliotekskatalog för Västerås kommunala gymnasieskolor

Du som av olika anledningar har svårt att läsa vanliga böcker kan få låna talböcker. Det är inlästa böcker som man kan lyssna på via mobiltelefon, dator, mp3-spelare eller DAISY-spelare. Nästan alla böcker, både läroböcker och romaner finns som talböcker. Du kan själva ladda ner talböcker via tjänsten Legimus från Myndigheten för tillgängliga medier - MTM. Tillstånd för detta får du genom biblioteket. Kontakta gärna biblioteksansvarig för att få veta mer.

Hangarer

Lite material från förskolan

I våra två hangarer finns ett tiotal flygplan man kan jobba med. Vi har även en mängd olika verkstäder som ger dig en allsidig flygtekniskutbildning.

Hus C Verkstadsstation:

 • Plast- och kompositverkstad
 • Nitningsverkstad
 • Plåtverkstad
 • Svetsverkstad, maskinverkstad och värmebehandlingsrum
 • Verkstadsutrymme för bänkarbeten
 • Rum för oförstörande provning samt ytanalys
 • Rum för sprutmålningsbox
 • Utrymme för materialstressanalys

Hus C Hangar

 • Hangar med utrymme för ett flertal flygplan
 • Verkstadsrum för pelarborrmaskin, svarv och slipmaskin

Hus D verkstadshangar:

 • Stort hangarutrymme för flertal flygplan och motorer.
 • Verkstadsrum för pelarborrmaskin, svarv, fräs
 • Gasturbinsmotorverkstad
 • Mobil testcell med kontrollpanel för provning av gasturbin storleksklass 100N
 • Simulatorrum
 • Du är här:
 • Edströmska /
 • Om skolan /
 • Våra lokaler och lärmiljöer