Länk till mer information om IST Home

Om webbplatsen

Skolwebbar i Västerås stad

Den här webbplatsen är en kanal för en av våra skolenheter i Västerås stad. En skolenhet kan vara en förskola, en grundskola, en gymnasieskola eller yrkeshögskolan. Webbplatsen är till för att du som söker plats i en av våra verksamheter eller du som söker jobb hos oss ska få veta mer om just den här skolenheten.

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för alla skolwebbar.

Om cookies

På vasteras.se används cookies

Det är en textfil som lagras på din dator när du besöker oss, som gör att vi känner igen dig nästa gång. Vi sparar ingen personlig information som e-post eller namn av dig som besökare. Cookies används för att underlätta tillgänglighet till information och för att spara gjorda inställningar. Om du accepterar detta klickar du på knappen ”Jag godkänner” längst upp på skärmen.

Du kan förhindra att cookies används genom att ändra i webbläsarens säkerhetsinställningar så att den dator du använder inte tar emot cookies alls, eller att webbläsaren ställer frågor om tillåtelse vid varje tillfälle. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator behöver du själv stänga av det i din webbläsares inställningar.

Mer om cookies

Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner och underlätta surfandet. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionskaka. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här kakan temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionskakan försvinner från din dator när du stänger din webbläsare. På vasteras.se används båda typerna av cookies.

Om personuppgifter

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Västerås stad värnar om att skydda de personuppgifter vi hanterar och vi vill att både privatpersoner och företag har förtroende för vårt arbete. Nedan följer information om hur staden behandlar dina personuppgifter, dina rättigheter i det fall dina personuppgifter är registrerade av Västerås stad, och hur du kommer i kontakt med oss vid frågor.

Du kan också alltid begära att få ta del av informationen om hur dina personuppgifter behandlas. Det gör du genom att kontakta kommunen på 021-39 00 00 eller maila till kontaktcenter@vasteras.se.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i Västerås stad.

Om dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (det som på engelska förkortas GDPR) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom felaktig behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får behandlas om det finns stöd i dataskyddsförordningen, annan lag eller om du har samtyckt till det.

Läs mer om dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Information om behandling av personuppgifter för anmälan till informationsmöte

I samband med gymnasievalet genomför Edströmska gymnasiet informationsmöten där intresserad ungdom med en anhörig får ta del av information och skapa sig en bild av skolan och programmet. För att begränsa antalet besökare på grund av den pågående coronapandemin behöver intressenterna anmäla sig med namn och kontaktuppgifter till informationsmötet. För att få behandla personuppgifterna måste vi ha en laglig grund. Det säger dataskyddsförordningen.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna säkerställa att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendation med begränsat antal per informationstillfälle. Vi behandlar även uppgifterna för att vi kan skicka ut information om hur informationsmötet går till och vad man som besökare bör tänka på inför och under mötet.

Varför får vi behandla dina personuppgifter?
Att samla in personuppgifter i syfte att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation kan anses vara en behandling av allmänt intresse och kan genomföras med stöd av dataskyddsförordningens rättsliga grund ”Allmänt intresse”.

Vilka personuppgifter behandlas?
De personuppgifter som behandlas är ditt namn, telefonnummer och e-postadress.

Hur har vi fått tillgång till dina personuppgifter?
Vi får tillgång till dina personuppgifter när du skickar in din anmälan till oss.

Vem får ta del av dina personuppgifter?
Det är bara de som behöver ha tillgång till personuppgifterna för att utföra sitt arbete som har rätt att ta del av dem. Det handlar om medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen, eller personuppgiftsbiträden som har fått uppdrag av Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag eller en myndighet som behandlar personuppgifter för nämndens räkning och enligt nämndens instruktioner.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Vi kommer att spara personuppgifterna tills de har uppfyllt sitt syfte det vill säga till dess att informationsmötet är genomfört. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt nämndens redovisningsplaner. Det är redovisningsplanen som styr om handlingar ska bevaras eller gallras.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av oss
Du har rätt att:

- ta del av dina personuppgifter,
- begära att vi rättar dina personuppgifter, samt
- klaga på nämndens behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Personuppgiftsansvarig
Det är Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, org.nr 212 000-20 80, som är personuppgiftsansvarig vilket innebär att det är de som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Om du har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta nämnden eller dataskyddsombudet.

Kontaktuppgifter till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden:
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Västerås stad
Stadshuset
721 87 Västerås
buf@vasteras.se

Det går också att kontakta Kontaktcenter via kontaktcenter@vasteras.se eller 021-39 00 00. Dataskyddsombudet nås på dataskyddsombud@vasteras.se